Tvorivo-pohybový ateliér: Dielničky pod strechou

Nové kurzy - pre detičky, mamičky aj oteckov - v príjemnom domácom prostredí v Ružinove, kde sa môžete spoločne učiť, rozvíjať svoju kreativitu, mamičky s detmi sa zabavia a vymenia si skúsenosti pri tvorivých činnostiach.
Hodnotenie:
Mesto: Bratislava - Ružinov

Tvoriland – kreatívna dielnička pre deti

Tvoriland je zábavná kreatívna dielnička pre Vaše deťúrence vo veku 6-12 rokov. Hodiny tvorenia, zábavy, rozvojových hier.
Hodnotenie:
Mesto: Bratislava - Karlova Ves

Kondičné cvičenie pre deti

Cieľom kondičného cvičenia v Petržalke je dať deťom základné pohybové znalosti zamerané na odbúranie ich energie, prispôsobenie sa deti v kolektíve, na vzájomnú toleranciu, rozvíjanie, či tvorivosť.
Hodnotenie:
Mesto: Bratislava - Petržalka

Smiem prosiť – Tanečná škola Mirky Kosorínovej

Tanečná škola Mirky Kosorínovej v Ružinove ponúka novinku pre rodičov s deťmi od 1 do 3 rokov, lekcie Baby dance, tanečné a rytmické cvičenia s využitím hudobného doprovodu.
Hodnotenie:
Mesto: Bratislava - Ružinov