25. 06. 2024 Tadeáš

Podmienky

Pravidlá uverejnenia článkov na www.sdetmi.com

Všetky príspevky/články pridané na stránku sú uverejňované ZDARMA a podliehajú schvaleniu Prevádzkovateľa.

  • Príspevok pridáte na stránku vyplnením formulára na http://www.sdetmi.com/pridat-clanok/
  • Registráciou získavate možnosť pravidelne prispievať a upravovať svoje príspevky i kontakty na stránke. Registrujte sa tu http://www.sdetmi.com/profil/
  • Poslaním článku na zverejnenie získavate bezplatné uverejnenie podujatia na webstránke www.sdetmi.com

Príspevky musia spĺňať nasledujúce podmienky:

  • Týkajú sa témy portálu www.sdetmi.com – ide o podujatie pre deti, či rodinu, zariadenie pre deti a rodinu, krúžky či služby pre rodiny s deťmi, dovolenky, tábory a iné.
  • Obsahujú kompletné informácie + sprievodný obrázok, ku ktorému máte vyriešené autorské práva
  • pri podujatí – miesto, čas a termín konania akcie, program podujatia + obrázok/plagátik akcie
  • pri zariadení – informácie o ponuke služieb, cenník služieb, otváracie hodiny + obrázky zariadenia + kontakty
  • Príspevky komerčného charakteru – akčné ponuky predaja, PR články, predstavenie produktov a ich predaj sú spoplatnené podľa platného cenníka.
  • Vyhradzujeme si právo nezverejniť príspevky, ktoré nespĺňajú uvedené pravidlá, akýmkoľvek spôsobom porušujú zákon alebo morálne či etické pravidlá spoločnosti.
  • Príspevky sú zverejnené v lehote do 5 dní od pridania na stránku.

Bližšie info a ponuke reklamy/inzercie nájdete na http://www.sdetmi.com/inzercia/ 

Záverečné ustanovenia

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Na otázky neupravené týmito Podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Prevádzkovateľ portálu má právo meniť, inovovať a inak modifikovať Služby bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov..