30. 07. 2021 Libuša 35°C Skoro jasno, búrky

Kontakt

Predaj inzercie a prevádzka portálu:

Gonna s.r.o.

Antona Bernoláka 2170/45, 010 01 Žilina
IČO: 52 161 986
DIČ: 212 091 6303
IČ DPH: SK212 091 6303
číslo účtu: SK5783300000002401566098

email: info@sdetmi.com  
mobil: +421 903 176 134 Ing. Martina Samuhelová


Prispievateľky:

S DEŤMI, o.z.

Antona Bernoláka 2170/45, 010 01 Žilina
IČO: 42 224 918
DIČ: 2023699865 
IČ DPH: neplatca

IBAN:
 SK9383300000002300369036

Občianske združenie združuje mamičky s deťmi, ktoré aktívne prispievajú na stránku svojimi tipmi na trávenie voľného času v rámci svojho regiónu.

Min.vnútra SR, registrácia vykonaná dňa 14.12.2012, č.spisu: WS/1-900/90-40713

V prípade, že sa rozhodnete podporiť prispievateľký stránky www.sdetmi.com, môžete tak urobiť prostredníctvom finančného príspevku, ktorý možno zaslať na účet: