17. 06. 2024 Adolf

Kontakt

Predaj inzercie a prevádzka portálu:


Fakturačná adresa:

Gonna s.r.o.
Antona Bernoláka 2170/45, 010 01 Žilina
IČO: 52 161 986
DIČ: 212 091 6303
IČ DPH: SK212 091 6303
číslo účtu: SK5783300000002401566098

Kontakty:

Redakcia: 
info@sdetmi.com  

Ponuka reklamy a inzercie:
reklama@sdetmi.com

Kariéra:
info@sdetmi.com 


Prispievateľky, podpora aktivít a príspevky 2% z dane:

S DEŤMI, o.z.
Antona Bernoláka 2170/45, 010 01 Žilina
IČO: 42 224 918
DIČ: 2023699865 
IČ DPH: neplatca
IBAN: SK9383300000002300369036

V prípade, že sa rozhodnete podporiť prispievateľky stránky www.sdetmi.com, môžete tak urobiť prostredníctvom finančného príspevku, ktorý možno zaslať priamo na účet občianskeho združenia. Min.vnútra SR, registrácia vykonaná dňa 14.12.2012, č.spisu: WS/1-900/90-40713

Občianske združenie združuje mamičky s deťmi, ktoré aktívne prispievajú na stránku svojimi tipmi na trávenie voľného času v rámci svojho regiónu. V prípade, že máš záujem prispievať a písať články na stránku, kontaktuj našu redakciu.