Nové kurzy pre deti v Unicare centre

UniCare centrum otvára nové kurzy pre deti, ktoré prinášajú deťom duševné a fyzické zdravie. Doprajte Vašim deťom aktívne tráviť čas s novými kamarátmi s kvalifikovanými lektormi, ktorí milujú prácu s deťmi.
Hodnotenie:
Mesto: Bratislava - Ružinov

CVČ Dúha v Humennom

Ponuka záujmovej činnosti v školskom roku 2018/2019
Hodnotenie:
Mesto: Humenné

Centrum voľného času Domino Nitra

Filozofiou CVČ je smerovať výchovno-vzdelávaciu činnosť k príprave mladej generácie na život tak, aby bola schopná kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť životné problémy.
Hodnotenie:
Mesto: Nitra

Krúžky v MC Dubáčik

Krúžky pre deti aj dospelých.
Hodnotenie:
Mesto: Nová Dubnica

Ponuka krúžkov v CVČ Malacky

Pozrite si ponuku krúžkov v CVČ Malacky v školskom roku 2018 / 2019 a vyberte si ten svoj.
Hodnotenie:
Mesto: Malacky

Tvorivá dramatika pre deti a mládež

Tvorivá dramatika pre deti a mládež v RC Ráčik v Bratislave.
Hodnotenie:
Mesto: Bratislava

Hodiny animácie

Poďte k nám animovať! Túžili ste si niekedy natočiť vlastný animovaný film? Na hodinách počítačovej animácie v SZUŠ Výtvarný Ateliér LADON si tento sen môžete splniť :)
Hodnotenie:
Mesto: Bratislava

Divadelný krúžok v Miloslavove

Zapíšte deti do divadelného krúžku v Miloslavove.
Hodnotenie:
Mesto: Miloslavov

CVČ Žilina

voľnočasové aktivity pre deti a mládež, krúžky, letné tábory, sústredenia
Hodnotenie:
Mesto: Žilina

Súkromná ZUŠ GRIMMY

V Súkromnej základnej umeleckej škole GRIMMY v Prešove môžete navštevovať tanečný, hudobný, literárno-dramatický, ale aj audiovizuálny a multimediálny odbor.
Hodnotenie:
Mesto: Prešov