Nové kurzy pre deti v Unicare centre

UniCare centrum otvára nové kurzy pre deti, ktoré prinášajú deťom duševné a fyzické zdravie. Doprajte Vašim deťom aktívne tráviť čas s novými kamarátmi s kvalifikovanými lektormi, ktorí milujú prácu s deťmi.
Hodnotenie:
Mesto: Bratislava - Ružinov

CVČ Dúha v Humennom

Ponuka záujmovej činnosti v školskom roku 2017/2018
Hodnotenie:
Mesto: Humenné

Centrum voľného času Domino Nitra

Filozofiou CVČ je smerovať výchovno-vzdelávaciu činnosť k príprave mladej generácie na život tak, aby bola schopná kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť životné problémy.
Hodnotenie:
Mesto: Nitra

Krúžky v MC Dubáčik

Krúžky pre deti aj dospelých.
Hodnotenie:
Mesto: Nová Dubnica

Divadelný krúžok v Miloslavove

Zapíšte deti do divadelného krúžku v Miloslavove.
Hodnotenie:
Mesto: Miloslavov

CVČ Žilina

voľnočasové aktivity pre deti a mládež, krúžky, letné tábory, sústredenia
Hodnotenie:
Mesto: Žilina

Divadelný kurz pre deti a mládež

Hodnotenie:
Mesto: Trebišov

Kurz Nového Cirkusu v MC Piškótka

Kurzu Cirkus Kus bude v jeho ponuke pokračovať i v roku 2016.
Hodnotenie:
Mesto: Svätý Jur

Pohybovo tvorivá dielňa

Pohybovo-tvorivá dielňa pre deti od 6 do 9 rokov.<br />Hodiny plné zábavy a sebavyjadrenia prostredníctvom pohybu, hudby a divadla.
Hodnotenie:
Mesto: Trnava

Jesenné kurzy pre deti v Stupave

Prihláste vaše detičky do zaujímavých kurzov v Stupave! Zápis už prebieha.
Hodnotenie:
Mesto: Stupava