14. 06. 2024 Vasil

TOP krúžky pre deti v Nitre TOP

Pripravili sme pre vás TOP výber tých najlepších krúžkov v Nitre pre všetky vekové skupiny detí s najdôležitejšími informáciami, ktoré ako rodičia pri výbere krúžku zvažujeme.
Hodnotenie:
Mesto: Nitriansky kraj

Kid Genius Mentálna aritmetika TOP

Cieľom školy KID GENIUS je, aby bola matematika pre deti zábavná a zaujímavá. Pomáhame rozvíjať matematické zručnosti detí od útleho veku hravou formou a prebudiť v nich malého génia.
Hodnotenie:
Mesto: Košice

Kurz Capky-Lapky

Tento kurz je zameraný na podporu správneho držania tela, posilnenie brušných svalov a prevenciu plochonožia, pričom všetko prebieha formou hry a hudby.
Hodnotenie:
Mesto: Bratislava

Mladý ochranca prírody na Kamzíku

Zaujíma sa Vaše dieťa o prírodu, rado báda a záleží mu na životnom prostredí? Prihláste ho na náš prírodovedný krúžok. Prvé pilotné stretnutie, 9.1.2024 je zdarma a môžu sa ho zúčastniť aj rodičia.
Hodnotenie:
Mesto: Bratislava

Ponuka krúžkov v CVČ Trebišov šk. roku 2023/2024

Centrum voľného času ponúka v školskom roku 2023/2024 bohatú škálu záujmových útvarov, ktoré sa budú otvárať podľa záujmu.
Hodnotenie:
Mesto: Trebišov


Rybársky krúžok pre budúcich rybárov

Prihláste Vaše ratolesti do Rybárskeho krúžku.
Hodnotenie:
Mesto: Banská Bystrica

Mentálna aritmetika pre deti v Akdémii rozvoja Amakids

AMAKids je jedinečným projektom, ktorý si kladie za cieľ vytvoriť prostredie, podporujúce deti všetkých vekových skupín v naplnení ich potenciálu. Ponúka rôzne kurzy, založené na vlastných originálnych metódach. Na nich sa deti naučia rýchlo a presne počítať, rozvinú si pamäť, pozornosť, schopnosť rýchlo čítať a vstrebávať nové informácie.
Hodnotenie:
Mesto: Nitra

Kurzy pre deti v Rodinnom centre Ovečka

Rodinné centrum Ovečka v Košiciach ponúka zaujímavé kurzy a kativity pre deti do 10 rokov. Ako napr. Logopedický kurz, Montessori kurz, kurz cvičenia pre najmenších, jazykový kurz a iné.
Hodnotenie:
Mesto: Košice

Ponuka krúžkov v CVČ Kežmarok

Ponuka krúžkovej činnosti CVČ Kežmarok v školskom roku 2022/2023
Hodnotenie:
Mesto: Kežmarok

KId Génius Mentálna aritmetika

Škola KID GENIUS je medzinárodné centrum pre intelektuálny rozvoj. Našim cieľom je povzbudzovať a rozvíjať intelektuálne schopnosti a zručnosti detí od útleho veku a maximálne prebudiť ich mentálne schopnosti.
Hodnotenie:
Mesto: Bratislava