13. 04. 2021 Aleš 13°C Dážď so snehom

Nárok na pandemickú OČR a PN TOP

Kedy máte nárok na pandemickú PN či OČR?

Od pondelka 19.4 sa uvoľnia opatrenia, otvoria sa všetky obchody!

Slovensko sa od budúceho týždňa prepne do bordovej fázy, čo znamená uvoľnenie niektorých opatrení.


S otvorením škôl a škôlok zaniká nárok na vyplácanie pandemickej OČR

Dnešným dňom po otvorení materských škôl a 1. stupňa základných škôl nárok na výplatu pandemickej OČR rodičom škôlkarov a školákov uvedených ročníkov zaniká. Nárok na pandemickú OČR po 12. apríli naďalej trvá rodičom, ktorých deti sú žiakmi 5. ročníka (do dovŕšenia 11. roku veku) a v prípade individuálneho uzavretia konkrétneho zariadenia rozhodnutím hygienika, riaditeľa alebo zriaďovateľa.

Od 19.4. sa deti postupne vrátia do škôl

Od budúceho pondelka 19. apríla 2021 sa môžu vrátiť k prezenčnej forme výučby aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov zo základných škôl mimo čiernych okresov. O týždeň nato – od 26. apríla sa celé školstvo prepne do „regionálneho Covid automatu“.

Návrat do škôl od 12.4. 2021

Plošné otvorenie materských škôl a 1. stupňa základných škôl od 12.4.2021. Materské školy a prvý stupeň základných škôl budú otvorené pre deti všetkých rodičov. Spolu s nimi sú aj naďalej otvorené špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia. Naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu. Testuje sa tiež žiak, ktorý je vo veku druhého stupňa základnej školy alebo vyššie.


Pandemická PN a OČR dosiahne za apríl takmer výšku čistej mzdy

Parlament schválil výrazné zvýšenie pandemickej PN a pandemickej OČR za apríl 2021.

Veľkonočné desatoro

Odporúčania konzília odborníkov k sviatkom Veľkej noci.

Ako ukončiť pandemickú PN a OČR

PN ukončí lekár, pri OČR už poistenec nepošle Čestné vyhlásenie.

Potvrdené: 1. stupeň sa vracia do škôl

Potom čo pandemická komisia podporila návrh ministra školstva, návrh odsúhlasila aj vláda.

Pripravte si s deťmi domáci fašiangový karneval

Fašiangový čas je tu a keďže je čas karnevalov, korona nás neodradí! Pripravte si s deťmi vlastný fašiangový karneval!