02. 12. 2020 Bibiána 4°C Skoro jasno

Stupavské Vĺčatá

25.04.2018 Autor: marylyn, Foto: MKIC
Termín: 06.12.2018 a ďalšie Mesto:Stupava Čas:18:00 Zdroj:stránka organizátora

editor 1 130 sk 2 big

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave opäť otvára prírodovedný krúžok pre deti od 8 do 12 rokov. Začína sa 3. mája 2018 o 18.00 hod. 


Krúžok trvá 60 minút a počet detí v skupine je maximálne pätnásť. V prípade záujmu sa môžete prihlásiť na e-mail: kniznica@stupava.sk (meno dieťaťa, vek, kontakt na rodiča), alebo osobne v knižnici.

Hlavným cieľom krúžku je prehĺbiť u detí kladný vzťah k prírode. Deti budú mať možnosť spoznať mnoho živočíchov a rastlín, porozumieť ich spôsobu života a hlbšie pochopiť vzájomné vzťahy medzi organizmami. Súčasťou krúžku bude aj environmentálna výchova. Krúžok bude vedený hravou formou pomocou prednášok obohatených o rôzne pomôcky (hlasové ukážky, prírodniny, preparáty, premietanie, ale aj živé zvieratá a rastliny), hier a iných tvorivých aktivít (rôzne výtvarné aktivity inšpirované prírodou a pod.). 

Témy a termíny krúžku vĺčatá

 • 3. 5. Inteligencia u zvierat – Rozprávanie o neobyčajných schopnostiach zvierat.
 • 17. 5. Farby v prírode – Do akých farieb sa zvieratá v prírode obliekajú a prečo?
 • 31. 5. Čo ukrýva les (1. časť) – Výprava za zvieracími obyvateľmi našich lesov.
 • 7. 6. Čo ukrýva les (2. časť) – Výprava za zvieracími obyvateľmi našich lesov.
 • 21. 6. Čo ukrýva more – Dobrodružná výprava za poznaním obyvateľov morských hĺbok. Cesta od hladiny až po morské dno.
 • 6. 9. Pohyb v prírode – Prečo je slimák pomalý a zajac rýchly? 
 • 20. 9. Inšpirované prírodou – Čo všetko sa možno naučiť z pozorovania prírody? Ako sa vedci, dizajnéri a architekti inšpirovali prírodou.
 • 4. 10. Dorozumievanie zvierat– O čom a ako sa zvieratá „rozprávajú“?
 • 18. 10. Príroda a tma – Čo sa deje v prírode, keď spíme a ako vyzerá život vo večnej tme?
 • 25. 10. Sťahovanie vtákov – Neobyčajné príbehy vtáčích cestovateľov.
 • 15. 11. Život v extrémnych prostrediach (1. časť) – Púšte, zamrznuté krajiny, a ich obyvatelia. Rozprávanie o organizmoch, ktoré sa dokázali prispôsobiť a prežiť v extrémnych podmienkach.
 • 29. 11. Život v extrémnych prostrediach (2. časť) – Oceánske priekopy, vysokohorské pásma, sopky a ich obyvatelia. Rozprávanie o organizmoch, ktoré sa dokázali prispôsobiť a prežiť v extrémnych podmienkach.
 • 6. 12. Zvieratá a spánok – Nie je spánok ako spánok. Ako spí žirafa a ako delfín?

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Adresa: Mestská knižnica Ruda Morica, Hlavná ulica č. 90/A, 900 31 Stupava, tel.: 02 / 65 934 818

Napíšte komentár