28. 01. 2023 Alfonz 4°C Polooblačno

Festival Učiaca sa Trnava

20.09.2022 Autor: Claudinka
Miesto: Pešia zóna, Trnava Termín: 23.09.2022 Mesto:Trnava Čas:9.00 - 20.30 hod. Zdroj:stránka organizátora
uciaca sa trnava

Zdroj: fb Učiaca sa Trnava

Zažite druhý ročník festivalu Učiaca sa Trnava, ktorý sa bude konať 23. septembra 2022 priamo na pešej zóne v Trnave. Ešte viac vzdelávací, ešte viac zábavný a úplne zadarmo pre všetkých.

Zmeny vo vzdelávaní dokážeme robiť iba vtedy, ak sa spojíme. Desiatky vzdelávacích organizácií si pre návštevníkov a návštevníčky festivalu pripravili počas celého dňa priamo na pešej zóne množstvo aktivít pre malých aj veľkých. Vzdelávacie aktivity v jednotlivých stanoch bude dopĺňať program na pódiu, kde sa vám predstaví množstvo zvučných mien nielen z oblasti vzdelávania, ale aj umenia. Hudobný koncert, tanečné vystúpenia, športové aktivity, ale aj večerná panelová diskusia priamo pod holým nebom. Festival Učiaca sa Trnava sa tento rok nesie v znamení "Byť zdravý a v pohode" a priamo v meste organizuje umelecké vystúpenia, rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami a potvrdí, že učenie nemusí byť len mučenie.

Program na pódiu

 • 9:00 - Festival otvorí Peter Bročka, primátor mesta Trnavy
 • 9:05 - Ráno s príbehmi - Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave - určené pre žiakov a žiačky materských a základných škôl
 • 10:00 - Trnava v pohybe - zacvičiť si môžu prísť všetky deti základných škôl
 • 10:30 - Angličtina s úsmevom
 • 11:00 - Chuť žiť - talk pre žiakov a žiačky stredných škôl nielen o poruchách príjmu potravy
 • 12:00 - Obed so Zdravým mestom Trnava - panelová diskusia
 • 13:00 - Spoznaj učiaci sa región
 • 15:00 - Folklórne vystúpenie - DFS Drienka
 • 16:00 - Spevácke vystúpenie - Peter Juhás
 • 16:30 - Spevácke vystúpenie - Majka Valentová
 • 17:15 - Učiaca sa Trnava - moderovaná diskusia o projekte, aktivitách a výzvach vo vzdelávaní priamo s organizátormi festivalu a tímom Učiacej sa Trnavy 
 • 18:00 - Moderovaná diskusia "Byť zdravý a v pohode" - hostia: Marek Madro (IPčko), MUDr. Monika Paločková (@dr_monicka), Ria Zelisková (@vinarovazena).
 • 19:30 - Záverečný hudobný koncert - Lívia Doležalová

Počas celého dňa od 9:00 hod. až do 19:30 hod. si budú mať možnosť návštevníci a návštevníčky festivalu vyskúšať v jednotlivých stanoch vzdelávacích organizácií aktivity podporujúce myslenie, kreativitu, jazykové schopnosti a ďalšie zručnosti.

Rôzne úlohy a hry si pre návštevníkov a návštevníčky všetkých vekových kategórií festivalu pripravili:

 • Teach For Slovakia - Celosvetová vzdelávacia sieť a leadership program, ktorý buduje komunitu ľudí, spoločne pracujúcich na zmenách v školách i mimo nich. Aktívnym absolventom vysokých škôl a mladým profesionálom poskytujú dvojročný program, kde načerpajú skúsenosti z reality slovenských škôl.
 • Harmony Academy | Learn&Lead - Jazyková škola, ktorá rozvíja osobnosť a cudzí jazyk v harmónii pre firmy, školy, dospelých, mládež i deti.
 • ifestarter - Jeden z organizátorov festivalu Učiaca sa Trnava. Vzdelávacia organizácia tvoriacia edukačné aktivity podporujúce celoživotné vzdelávanie.
 • Umenie & kreatíva (Večer talentov) - Poznáte podujatie Večer talentov? Dávame priestor nepoznaným a začínajúcim umelcom. Básnikom, maliarkám, spevákom či tanečníčkam. Komukoľvek, kto má rád umenie a kreatívu.
 • Anglicko-slovenská škola BESST v Trnave - komplex škôl od materskej školy až po gymnázium, kde sa plynulo starajú, vychovávajú a vzdelávajú deti od útleho veku. Od troch rokov v materskej škole, cez deti a starších žiakov na základnej škole, až po mladých a dospievajúcich ľudí na gymnáziu.
 • Veselá veda - Prírodné vedy zábavne, hravo a bezpečne. Ako z cukríkov a sódy vyrobiť gejzír? A aký bude vysoký? Akú silu majú rastliny a môžu roztrhnúť aj kameň? Môže voda tiecť do kopca? Ako urobiť obrie bubliny? To všetko a omnoho viac preskúmame a otestujeme. Vlastnoručne!
 • Pedagogická fakulta TRUNI - Katedra chémie - Fakulta, ktorá vzdeláva nové generácie učiteľov a učiteliek si pripravila zaujímavé aktivity pre malých aj veľkých.
 • Fakulta sociálnych vied UCM - Fakulta sociálnych vied sa zameriava na výučbu a výskum v sociálnych vedách s dôrazom na oblasti politických vied, európskych štúdií, verejnej správy, verejnej politiky a sociálnych služieb a poradenstva.
 • Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava - Nadregionálna škola, ktorá poskytuje vzdelávanie v oblasti techniky, prevádzky, a ekonomiky v doprave a telekomunikáciách.
 • Stredná zdravotnícka škola, Trnava - Býva súčasťou dní zdravia a jej žiaci a žiačky sú budúci lekáry, lekárky, sestričky či ošetrovatelia. Na festival prichádzajú so zaujímavými aktivitami z oblasti medicíny.
 • Centrum včasnej intervencie Trnava - Sociálna služba včasnej intervencie pre rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením od 0 do 7 rokov dieťaťtka v Trnavskom samosprávnom kraji. Sociálna služba sa rodine poskytuje zdarma.
 • Centrum voľného času Trnava - Zariadenie pre deti a mládež, ktorého cieľom a poslaním je počas celého roka organizovať výchovno-vzdelávacie ale i oddychové aktivity, rozvíjať záľuby, záujmy a talent detí a mládeže.
 • GEFCO - Žiadna logistická výzva pre nich nie príliš veľká. Postarajú sa o to najlepšie riešenie pre cestnú, železničnú, námornú aj leteckú prepravu.
 • Makuki ateliér - Miesto, kde zažiješ kurz kresby, ktorý ťa zbaví strachu z prázdneho papiera a frustrácie z prvých výsledkov. Kresliť sa dokáže naučiť každý!
 • Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave - Knižnica registruje každý rok takmer 11 tisíc používateľov rôznych vekových skupín a viac ako 130 tisíc návštevníkov. Virtuálne navštívi knižnicu a jej katalóg ročne takmer 300 tisíc návštevníkov. Na festival prichádzajú so zaujímymi aktivitami spojenými nielen s knižnými titulmi.
 • Európsky dialóg - Je mládežnícke občianske a mediálne združenie založené na podporu aktívneho občianstva, profesionálnych médií a umenia, kvalitnej práce s mládežou a mediálnej gramotnosti na Slovensku, v rámci EÚ i mimo nej.
 • IPčko - IPčko je tu už od roku 2012 a počas týchto rokov bolo cez svojich psychológov súčasťou mnohých príbehov. Aj v týchto chvíľach, keď píšeme tieto slová a vy ich čítate, sa psychológovia z liniek pomoci ipcko.sk, krizovalinkapomoci.sk a dobralinka.sk stávajú súčasťou ďalších príbehov a pomáhajú tým, ktorí prežívajú úzkosť, trápia sa, zažili niečo ťažké, alebo sa cítia osamelo.
 • V pohode zóna - Byť zdravý a v pohode je vízia projektu Učiaca sa Trnava. Pripravili sme si pre vás zónu so psychológom aj koučom. O vašich starostiach, radostiach a zážitkoch, ktoré sú súčasťou našich životov.
 • Národný inštitút vzdelávania a mládeže - Lepšia dostupnosť a adresnosť pomoci učiteľom, skvalitnenie ponuky vzdelávania, či posilnenie odbornosti pre modernejšie školstvo. To je cieľom vzniku Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, do ktorého sa zlúčili od 1. júla Metodicko-pedagogické centrum, Slovenská pedagogická knižnica, Štátny pedagogický ústav, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).
 • Trnavské klubovne - Prvá trnavská klubovňa získala trvalú adresu v Modranke, kde sme jej uvoľnili miestnosti na poschodí v kultúrnom dome. Snahou nás všetkých je vytvoriť útulné a vnímavé prostredie, podnietiť deti k otvorenej a tvorivej atmosfére, pomôcť so zariadením priestorov, pomôcť im s písaním projektov, získavaním grantov pre svoje nápady.
 • Národné podnikateľské centrum Trnava - Slovak Business Agency vám cez svoje národné projekty poskytuje množstvo zaujímavých služieb pre začatie alebo rozvoj podnikania.
 • Západoslovenské múzeum v Trnave - Západoslovenské múzeum je regionálne vlastivedné múzeum, ktoré zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v Trnavskom kraji a v rámci špecializácie plní úlohy nadregionálneho charakteru. Aktivity na festivale budú nielen o histórii.
 • Divadlo Jána Palárika v Trnave - Divadlo Jána Palárika v Trnave je jediným profesionálnym divadlom v Trnavskom kraji. Svojou umeleckou činnosťou pokrýva kultúrne potreby všetkých vekových kategórií a plní rozličné spoločenské funkcie. V súčasnosti má vo svojom repertoári inscenácie pre dospelých aj inscenácie pre deti a mládež.
 • EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe je platforma, ktorá prispieva k zvyšovaniu kvality, inováciám a podpore rozvoja politík v oblasti vzdelávania dospelých a ich zavádzaniu do praxe.
 • Stellantis - Koncern v odbore automobilového priemyslu a generálny partner festivalu si pre návštevníkov pripravil zaujímavé aktivity súvisiace so vzdelávaním.
 • Lollipop škôlka - Montessori predprimárne vzdelávanie, ktoré sa venuje deťom vo veku 2 až 6 rokov 5 dní v týždni. Inšpirované nórskymi škôlkami.
 • Kolégium Antona Neuwirtha - Kolégium Antona Neuwirtha je nezávislá vzdelávacia inštitúcia zameraná na výchovu spoločensky angažovaných mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt a kultúrneho odkazu západnej civilizácie.
 • DASATO - Vytvárame aktívnu komunitu študentov, lektorov, mentorov, firiem, verejného aj neziskového sektora.

Organizátorom festivalu Učiaca sa Trnava je občianske združenie Lifestarter, Mesto Trnava a množstvo ďalších podporovateľov, ktorí pomáhajú vytvoriť podnetné prostredie pre tých, ktorým vzdelávanie a osobný rozvoj nie sú ľahostajné.

Viac informácií o projekte Učiaca sa Trnava a informáciách o pripravovanom festivale nájdete na webovej stránke www.uciacasatrnava.sk

Napíšte komentár