22. 06. 2024 Paulína

Príspevok na výživu rozvedeného manžela/lku. Kedy mám naň nárok?

Autor: MS, V spolupráci

shutterstock 141473581

Ocitli ste sa v novej životnej fáze. Ostali ste po rozvodovom konaní v ťažkej životnej situácií? Staráte sa napríklad o ťažko zdravotne postihnuté dieťa, ktoré je na nás odkázané alebo naopak, vy sama nie ste schopná sa živiť pre nejakú objektívnu prekážku? Áno, aj takéto životné situácie prináša život...

Počuli ste už o tom, že rozvedený manžel/lka má za istých podmienok právo požadovať od expartnera príspevok na výživu rozvedeného manžela/lky?  

Príspevok na výživu rozvedeného manžela/lku. Kedy najskôr oň môžem žiadať?

Platí, že počas trvania manželstva majú manželia vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Situácia sa však zmení v momente, keď ste rozvedení. Po rozvode manželstva už vzájomnú vyživovaciu povinnosť nemáte voči sebe navzájom, avšak táto vyživovacia povinnosť môže v obmedzenej miere a za splnenia zákonných podmienok trvať aj medzi rozvedenými manželmi, a to práve v podobe príspevku na výživu rozvedeného manžela.

Tento príspevok je viazaný na základnú podmienku, a tou je rozvod manželstva (právoplatnosť rozsudku o rozvode manželstva), nikdy nie skôr. Na tento príspevok nemáte nárok ani počas rozvodového konania, hoci logiku to môže dávať.

A pozor, nevzťahuje sa na nezosobášené páry.

Primeraná výživa a neschopnosť sám sa živiť 

Účelom tohto príspevku nie je to, že sa jednoducho obrátite na exmanžela, resp. na súd s tým, že chcete mať rovnakú životnú úroveň ako za trvania manželstva, ale to, že sa ním má zabezpečiť primeraná výživa na toho manžela, ktorý nie je schopný sám sa živiť.

Základnou podmienkou priznania tohto nároku je, že rozvedený manžel/lka nie je schopný sám sa živiť a teda je výživou odkázaný na rozvedeného partnera. Ide napríklad o situácie, kedy po rozvode manželstva je rozvedený manžel/lka vysokoškolák a jeho uplatnenie na trhu práce je neporovnateľne lepšie finančne ohodnotené, ako má jeho bývalý partner, ktorý má napríklad skončenú len základnú školu, zdravotné postihnutie, či zdravotné problémy a prevažnú časť počas manželstva sa starala o deti a domácnosť. Uznajte, je to veľký nepomer. Takýto bývalý manžel/lka sa nezamestná len tak ľahko a navyše, ak má zverené deti do starostlivosti, celá ťarcha osobnej starostlivosti o ne bude stále len a len na ňom, čím nie je tak pracovne flexibilný.

Nezabúdajte ani nato, že súd vždy bude skúmať príčiny, ktoré viedli k rozvodu manželstva a tieto príčiny následne zohľadní, ak napríklad bohatý vzdelaný muž opustí manželku kvôli mladšej žene a podobne.

Ak sa napríklad rozvedený manžel/lka spolieha na to, že sa jednoducho nezamestná, lebo sa mu nechce pracovať alebo to, že bezdôvodne opúšťa pracovné pozície, ale má možnosť sa zamestnať a zarábať, nie je dôvod nato, aby mu bol nárok priznaný.

Pri posudzovaní schopnosti samostatne sa živiť sa posudzujú tak subjektívne ako aj objektívne schopnosti a možnosti rozvedeného manžela/lky (dosiahnutý stupeň vzdelania, zdravotný stav, uplatnenie na trhu práce, atď.)

Výhovorky typu: „Mne sa nechce pracovať...“ či „Ja si prácu neviem nájsť...“ a podobne, jednoducho neobstoja.

Čo je však primeraná výživa? No, nie je to výživa, ktorá má pokryť všetky vaše potreby, resp. potreby vašej domácnosti a detí. Ide o pokrytie tých potrieb, ktoré sú len nevyhnutné a opodstatnené a tiež ich budete musieť odôvodniť a zdokladovať a to preto, aby sa určila ich primeranosť. Primeranosť teda neznamená návrat do predošlých životných pomerov. Ide o akúsi kompenzáciu za to, že nie ste schopný samostatnej uživiteľnosti sa.

Musím ísť na súd? 

Pozorný čitateľ si isto všimol v predchádzajúcich vetách slovné spojenie „obrátite sa na exmanžela/lku, resp. súd...“. Áno, aj tu platí, že dohoda je lepšia a rýchlejšia. O výške tohto príspevku sa môžete s bývalým partnerom jednoducho dohodnúť, a to už písomne (čo je vždy istejšie) alebo aj ústne. Takáto dohoda sa nemusí schvaľovať súdom a podobne. Je to len dohoda medzi vami, ako bývalými manželmi.

No, ak chýba vôľa dohodnúť sa, je potrebné sa obrátiť na súd s návrhom na určenie tohto príspevku a až tu sa bude skúmať prečo sa rozvedený manžel/lka tohto príspevku domáha a čo mu bráni živiť sa, ako aj to, čo sú opodstatnené a nevyhnutné výdavky žiadateľa.

Na ako dlho mi môže byť príspevok priznaný?

Trvanie tohto príspevku je časovo limitované, čo má svoje opodstatnenie. Veď predsa, byť odkázaný nato, že mi bývalý manžel, či manželka bude celý život prispievať na výživu, nie je nič pozitívne a motivačné. Naopak.

A preto je povinnosť prispievať na výživu rozvedeného manžela ohraničené dobou maximálne 5 rokov odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Len vo výnimočných prípadoch však môže súd aj túto dobu 5 rokov predĺžiť, ak je situácia pre rozvedeného manžela/lku naozaj nepriaznivá a ťažká. Čo sú to výnimočné prípady? Ide napríklad o situácie, kedy je rozvedený manžel/lka trvale pripútaný na lôžko alebo má nepriaznivý zdravotný stav, alebo sa napríklad sám stará o dieťa, ktoré si vyžaduje celodennú starostlivosť.

Čo ak znova uzavriem manželstvo?

Tak vám toto právo na výživné od bývalého partnera jednoducho zanikne. 

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 

vizitka

Napíšte komentár