15. 06. 2024 Vít

Te prindžaras amen / Spoznajme sa

07.05.2024 Autor: MS, Foto: skanzenmartin.sk
Termín: 12.05.2024 Mesto:Martin Zdroj:stránka organizátora

440113448 980631204068362 915116477647763440 n

Jubilejnému 20. ročníku podujatia Te prindžaras amen/Spoznajme sa bude patriť nedeľa 12. mája 2024 v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Múzeum kultúry Rómov na Slovensku v ňom už 20 rokov predstavuje hudbu, tanec, remeselnú zručnosť a výtvarnú tvorivosť Rómov a pri tejto príležitosti pripravilo bohatý program oslavujúci krásu a rozmanitosť rómskej kultúry. Program podujatia bude trvať od 10.00 do 16.00 hod.

Návštevníci sa môžu tešiť na prezentáciu tradičných foriem rómskeho tanečného folklóru v podaní štyroch súborov – Romano drom z Hnúšte, Šukar čhaja z Hnúšte, Devleskere čhave z Málinca a Klenovske čhaja z Klenovca. Súbory úzko spolupracujú s miestnymi komunitnými centrami a školami a ich vystúpenia sľubujú zážitok plný energie.

Jedinečným bude aj vystúpenie Umeleckého zoskupenia Fénix z Martina. To dlhodobo a systematicky pracuje najmä s deťmi a mladými ľuďmi z Centier pre deti a rodiny z Martina a Necpál a z rómskej marginalizovanej komunity v lokalite Bambusky v Martine. Vpred ich ženie presvedčenie, že umenie a hudobné vzdelávanie im pomáhajú rásť, prekonávať prekážky a pomáhajú začleniť sa do spoločnosti.

Záver podujatia bude patriť vystúpeniu rómskej kapely Junior Boys z Martina s repertoárom zloženým zo súčasných hitov.

Počas podujatia bude sprístupnená výstava fotografií Romana Čonku „Rómovia v umení“, ktoré zachytávajú odraz emócií v tvárach rómskych umelcov pri procese tvorby. Roman Čonka je vedúcim Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry pri Štátnej vedeckej knižnici v Prešove, šéfredaktorom periodika Romano nevo ľil a pôsobí v Občianskom združení Jekhetane – Spolu z Prešova. Výstava bola podporená z Fondu na podporu kultúry národných menšín. 

Pre návštevníkov budú pripravené aj komentované prehliadky Múzea kultúry Rómov na Slovensku a jeho stálej expozície Romano Drom

Pre detských návštevníkov bude pripravený program v tvorivej dielni, v ktorej sa okrem iného budú môcť naučiť vyrábať tradičnými spôsobmi tzv. cigánske tkanice.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu. 

Napíšte komentár