16. 06. 2024 Blanka

Zápis detí do základnej školy

17.03.2024 Autor: Petula
Termín: 12.04.2024 a ďalšie Mesto:Nitra Zdroj:stránka organizátora
432469508 998442695136695 3615456243515466193 n

Zdroj: TV Nitrička

Mesto Nitra zastúpené primátorom mesta oznamuje,

že zápis do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v dňoch 08.04.2024 – 12.04.2024  v jednotlivých školách.

Podrobné informácie získate na webových sídlach základných  škôl alebo ich telefónnych číslach:

názov školyadresawebové sídlotelefónne číslo
ZŠ kniežaťa Pribinu Andreja Šulgana č. 1 www.zspribinunr.edupage.org +421 65 11 832
ZŠ Beethovenova Beethovenova č. 11 www.zsbeethovenova.edupage.org +421 65 11 186
ZŠ Benkova Benkova č. 34 www.zsbenkova.edupage.org +421 77 31 011
ZŠ Cabajská Cabajská č. 2 www.zscabajska.edupage.org +421 910 542 123
+421 902 738 538
ZŠ kráľa Svätopluka Dražovská č. 6 www.zszobor.edupage.org +421 74 12 379
+421 917 308 720
ZŠ Fatranská Fatranská č. 14 www.zsfatranskanr.edupage.org +421 65 86 045
ZŠ Krčméryho Krčméryho č. 2 www.zskrcmeryho.edupage.org +421 77 20 679
+421 911 725 194
ZŠ s MŠ Na Hôrke Na Hôrke č. 30 www.zsnahorke.edupage.org +421 77 32 964
ZŠ Nábrežie mládeže Nábrežie mládeže č. 5 www.zsnm.edupage.org +421 65 54 538
ZŠ s MŠ Novozámocká Novozámocká č. 129 www.zsmsnovozamocka.edupage.org +421 908 398 169
ZŠ Ščasného Ščasného č. 22 www.zsdrazovce.edupage.org +421 65 62 145
+421 911 538 604
ZŠ Škultétyho Škultétyho č. 1 www.zsskultetyhonitra.edupage.org +421 65 18 946
ZŠ Topoľová Topoľová č. 8 www.zstopolovanr.edupage.org +421 64 10 031
+421 911 257 676
ZŠ Tulipánová Tulipánová č. 1 www.zstulipanova.edupage.org +421 74 14 106

Napíšte komentár