21. 04. 2024 Ervín 13°C Občasný dážď

Pozrite si rebríček najlepších základných a stredných škôl na Slovensku

Autor: Annie
students knowing right answer

Zdroj: freepik.com

Pozrite si nové rebríčky škôl po zahrnutí výsledkov žiakov z Testovania 9 a maturít. Testovanie 5 bolo, žiaľ, prerušené.

Výsledky žiakov

Úvodom upozorňujeme, že zoradenie škôl v nižšie uvedených rebríčkoch nemožno interpretovať tak, že ide o najlepšie alebo najkvalitnejšie školy. Rebríčky škôl zohľadňujú “len“ výsledky ich žiakov.

inekosk

Zdroj: ineko.sk

V aktualizovanom rebríčku základných škôl (ZŠ) podľa dosiahnutých výsledkov žiakov obhájila vedúcu pozíciu cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda sídliaca na Bernolákovej 18 v Košiciach – Západ, a to s relatívne výrazným náskokom, aký už inde v rámci TOP 10 nie je možné vidieť (presnejšie o vyše 0,3 bodu).

Druhé miesto podľa výsledkov žiakov dosiahla ZŠ Kollárova 2 zo Svätého Jura (v predošlom rebríčku bola tretia). Prvú trojicu po novom uzatvára ZŠ na ulici T. J. Moussona v Michalovciach. Pred rokom sme ju evidovali na piatom mieste.

Medzi školy, ktoré si vďaka úspechom svojich žiakov opätovne aj po roku udržiavajú pozíciu v top 10, patria okrem vyššie uvedenej trojice ešte ZŠ Pri Podlužianke v Leviciach, ZŠ Staničná 13, Košice-Juh, a napokon i dve banskobystrické ZŠ – na Skuteckého a na Ďumbierskej ulici.

Najvýraznejším pozitívnym skokanom medzi ZŠ sa stala škola na Hviezdoslavovej ulici v Lipanoch (okres Sabinov). Významné zlepšenie v sledovaných ukazovateľoch prinieslo tejto škole posun na 282. miesto medzi všetkými ZŠ. Minulý rok pritom figurovala na 630. pozícii. Ide o poradie spomedzi vyše 750 ZŠ, pre ktoré sme mali dostupné potrebné údaje na zostavenie hodnotenia.

Je jasné, že školy, ktoré vykazujú vyšší podiel detí z málo podnetného prostredia, to majú už na „štartovacej čiare“ oveľa ťažšie, preto nás mimoriadne teší, že medzi školy s veľmi dobrými výsledkami žiakov sa zaradila aj ZŠ I. B. Zocha z Revúcej na Jilemnického 3, kde viac ako tretina žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Žiaci tejto školy tak dosiahli najlepšie výsledky spomedzi škôl, v ktorých je relatívne vyšší podiel detí zo znevýhodneného prostredia (vyšší ako 20 %).

Tab. 1: 10 najlepšie hodnotených škôl v SR podľa výsledkov žiakov v kategórii: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zdroj: INEKO

Pri stredných odborných školách (SOŠ) sa na prvé miesto prepracovala výsledkami žiakov a uplatnením na trhu práce dlhodobo úspešná Obchodná akadémia na Kukučínovej ulici v Trnave. Druhá skončila Súkromná SOŠ na Ulici 29. augusta v Poprade, čím potvrdzuje svoj dlhodobý progres (ešte pred tromi rokmi bola na 25. priečke).

Medzi stálice v top 10 SOŠ-iek patria aj elektrotechnické priemyslovky na Plzenskej v Prešove a Komenského v Košiciach či Obchodná akadémia zo Zlatých Moraviec. Najvýraznejším skokanom smerom nahor v tejto kategórii škôl je žilinská SOŠ odevná na Hlavnej ulici č. 2.

Tab. 2: 10 najlepšie hodnotených škôl v SR podľa výsledkov žiakov v kategórii: STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

Zdroj: INEKO

Relatívne najmenšie pohyby na popredných priečkach sme opäť zaznamenali pri gymnáziách, pričom bez akejkoľvek zmeny ostala celá prvá trojica. Prvé miesto obhájila Škola (gymnázium) pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici v Bratislave. Nasledujú gymnáziá Poštová 9 v Košiciach a Gymnázium Jura Hronca (GJH) na Novohradskej v Bratislave.

V dlhodobom miernom postupe naďalej pokračuje aj Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava (GAMČA), ktoré už figuruje v tesnom závese za prvou trojicou, pričom za týmito štyrmi školami vidieť v rebríčku veľký skok – piate gymnázium (Raymana, Prešov) totiž nasleduje so značným odstupom až 0,7 bodu za Grösslingovou.

Pokiaľ ide o najvýraznejšieho skokana, tým sa stalo Gymnázium Karola Štúra v Modre, ktorého študenti dokázali zareagovať na zhoršujúce sa výsledky ich predchodcov z minulých rokov. Hoci naďalej zaostáva, tentokrát zaznamenalo zlepšenie vo všetkých sledovaných ukazovateľoch a vďaka tomu sa čiastočne priblížilo späť k priemeru ostatných gymnázií.

Tab. 3: 10 najlepšie hodnotených škôl v SR podľa výsledkov žiakov v kategórii: GYMNÁZIÁ

Zdroj: INEKO

Viac tabuliek škôl s najlepším hodnotením v jednotlivých krajoch a informáciu o školách s najlepším medziročným posunom vo výsledkoch žiakov si môžete stiahnuť TU. Pre kompletné výsledky, vrátane výsledkov ostatných škôl, a pre ďalšie sledované ukazovatele o školách (napr. údaje o nezamestnanosti absolventov stredných škôl, o mimoriadnych výsledkoch žiakov, o výsledkoch štátnej školskej inšpekcie na školách, o využívaní digitálnych technológií pri vyučovaní, údaje o počtoch učiteľov a žiakov, údaje o podiele absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR a tiež dáta o finančných zdrojoch škôl) navštívte a podporte portál skoly.ineko.sk.

ZDROJ: ineko.sk

Napíšte komentár