Pre tento víkend platí mimosezónne vstupné.

Pozor! Expozícia na 1. poschodia západného paláca sa bude otvárať až v marci. Pivnice a zelená strecha paláca, rovnako ako zvyšok hradu, sprístupnené sú.