19. 06. 2024 Alfréd

Detské jasle Kremienok

Autor: Zuzka
Adresa:Lidické námestie 18, Košice-Dargovských hrdinov 040 22 Telefón:0911 447 477 E-mail:dckremienok@gmail.com www:stránka organizátora
Hodnotenie:

Jasličky Kremienok sú tu pre Vás už od roku 2011 a naše dlhoročné skúsenosti sú garanciou našej spoľahlivosti a stopercentnej starostlivosti o Vaše detičky.

Poskytujeme starostlivosť o deti vo veku od 1 do 3 rokov.
Kapacita nášho zariadenia je 20 detí.

Sme tu pre Vás každy pracovný deň od 6.30 - 17.00 hod.

Našou prioritou je, aby vaše detičky boli uvoľnené, šťastné a spokojné. Chceme vašim deťom vytvoriť také miesto, kde sa budú cítiť bezpečne, kde mu je venovaná dostatočná individuálna pozornosť, kde pochopia princípy kamarátstva, tolerancie, pravidiel a naučia sa žiť v kolektíve. V rodičoch chceme vytvoriť pocit maximálnej dôvery v schopnosti našich opatrovateliek a tak im vytvoriť podmienky na to, aby sa počas dňa maximálne a bez obáv sústredili na svoju prácu s vedomím, že o ich ratolesti je 100% postarané.
Režim dňa, stravovacie návyky a výchovno – vzdelávací proces je zameraný na telesný a duševný rozvoj detičiek. Zameriavame sa na rozvoj tých činností, ktoré sú primerané ich veku .

Strava pre naše jasličky je zabezpečovaná priamo zo Školskej jedálne pri MŠ, čo zaručuje, že strava je čerstvá priamo z kuchyne, pripravovaná s rešpektom štátnych noriem.

Režim dňa

 • 6:30 - 8:00 hod. 
  Príjem detí od rodičov
  Ranný filter
  Voľná hra detí, individuálne venovanie sa deťom
 • 8:00 - 8:30 hod.
  Rozcvička
  Osobná hygiena
 • 8:30 - 9:00 hod.
  Desiata
  9:00 - 11:00 hod.
  Výchovno-vzdelávacie aktivity
  Hra, individuálna činnosť s deťmi
  Pobyt vonku (sezónne, podľa počasia)
  Osobná hygiena
 • 11:00 - 12:00 hod.
  Obed
  Osobná hygiena
  Ukladanie k spánku
 • 12:00 - 14:00 hod.
  Spánok
 • 14:00 - 15:00 hod.
  Postupné vstávanie
  Osobná hygiena
  Olovrant
 • 15:00 - 17:00 hod.
  Voľná hra detí
  Odovzdávanie detí rodičom
  Pobyt vonku (sezónne, podľa počasia)
kremienok 1

Zdroj: kremienok - jaslicky.sk

CIELE NÁŠHO VÝCHOVNO – VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

 • Rozvoj a podpora zdravého psychického, fyzického a sociálneho rozvoja dieťaťa
 • Sociálne návyky: zaradenie dieťaťa do kolektívu a spoločnosti, naučiť ho správať sa v kolektíve a schopnosť vytvoriť si v ňom svoje miesto
 • Hygienické návyky: podpora pri osvojovaní si základných hygienických návykov.
 • Stravovacie návyky: podpora pri osvojovaní si stravovacích návykov, samostatné pitie z pohárika, samostatné jedenie, výchova k stolovaniu a k zdravému spôsobu stravovania.
 • Jazyková podpora: dôraz na rozvoj reči a slovnej zásoby formou riekaniek, pesničiek a rýmovačiek.
 • Podpora a rozvoj jemnej motoriky a kreativity: kreslenie, maľovanie, vymaľovávanie, lepenie, strihanie.
 • Fyzické aktivity a rozvoj motoriky: podpora pri samostatnej chôdzi, pri behaní, pri skákaní, formou pohybových hier, cvičení, prechádzok.
 • Kreativita: hudobná výchova, spievanie pesničiek, používanie malých hudobných nástrojov, koordinácia pohybu tela a hudby pomocou tanca.
 • Podpora rozvoju myslenia: veku zodpovedajúce hry ako sú priraďovanie tvarov a farieb k predmetom.

Mimoriadne nás teší, že vďaka spokojnosti rodičov sme najdlhšie fungujúce jasličky na sídlisku Dargovských hrdinov.

Viac informácií na kremienok-jaslicky.sk

kremienok3

Zdroj: kremienok - jaslicky.sk

Napíšte komentár