02. 12. 2023 Bibiána 2°C Dážď so snehom

Ako úspešne reklamovať detskú obuv?

Autor: MS, V spolupráci
zan qx3chaqqhtQ unsplash

Zdroj: unsplash.com

Detská obuv nie je lacná záležitosť. My rodičia o tom dobre vieme. V praxi sa stáva, že detská nožička vyrastie skôr ako sa obuv, ktorú aktuálne nosí, nejakým spôsobom poškodí. Stávajú sa však prípady, kedy je potrebné detskú obuv reklamovať. V dnešnom príspevku si zhrnieme postup, ako reklamovať detskú obuv správnym spôsobom, aby sme dosiahli čo najlepší možný výsledok a aby vaša peňaženka neprišla o peniaze zbytočne.

Ak si niečo kúpite, uzatvárate zmluvu

Obuv patrí medzi jeden z najčastejšie reklamovaných spotrebných tovarov a u detí hádam najviac. Pri samotnej kúpe obuvi je potrebné vnímať, že s predajcom uzatvárate kúpnu zmluvu. V momente, keď zaplatíte za predmetnú obuv, uzatvárate s predajcom zmluvu, z ktorej plynú povinnosti pre obe strany. Povinnosťou predajcu je splniť zákonom stanovené podmienky predaja a reklamácie a povinnosťou kupujúceho je vhodne sa starať o obuv na základe priložených odporúčaní.

Môžem reklamovať obuv, ktorá je poškodená opotrebovaním?

Životnosť obuvi z veľkej miery závisí od jej starostlivosti a pri deťoch je táto staroslitvosť obzvlášť nevyhnutná. Dobre vieme, čo deti s topánkami vedia spraviť... od kopania až po rôzne šúchanie po ihriskách. Taká detská topánka preto musí čo to vydržať. Avšak, aj oni majú svoje medze. Všetky chyby, ktoré vzniknú na základe nevhodnej starostlivosti, prípadne mierou vlastného zavinenia, sa nevzťahujú na reklamáciu. Chyby, ktoré sú v dôsledku zlého vyhotovenia, ako napríklad odlepenie podrážky, popraskané šitie, popraskané podošvy, roztrhnutá stielka obuvi a iné sa vzťahujú medzi oprávnené reklamácie.

Je potrebná aj škatuľa a účtenka na vybavenie reklamácie?

Základnou podmienkou pri reklamácii je preukázanie, že predmetný tovar ste nakupovali od tohto predajcu, čo podložíte účtenkou, záručným listom. Pri nákupe cez internet je to potvrdenie o transakcii. A keďže písomnosť je písomnosť, odkladajte si práve pre tieto prípady doklady o zakúpení. Na reklamáciu obuvi nie je explicitne potrebná škatuľa, či iný obal, ale obuv musí byť riadne očistená, suchá a hygienicky nezávadná.

Existuje aj časový harmonogram na reklamovanie obuvi ?

Pri reklamácii obuvi je veľmi dôležité dodržať stanovenú časovú lehotu. Predajca poskytuje 24 mesačnú povinnosť na uplatnenie záruky. Táto lehota sa môže predĺžiť u niektorých predajcov, ktorí takúto možnosť za príplatok ponúkajú, no vždy musia splniť zákonnú podmienku 24 mesiacov od kúpy. Predajca je tiež povinný dodržať 30 dňovú povinnosť vybaviť reklamáciu. Ak tak neurobí, zákazník má právo požadovať výmenu obuvi za bezchybnú, prípadne môže odstúpiť od zmluvy bez ohľadu na výsledok reklamačného konania.

Je iný postup reklamácie, ak som kupoval obuv prostredníctvom internetového predajcu?

V zásade sa nelíši základná reklamačná povinnosť a to 24 mesačná záruka. Záručná doba však začína plynúť od momentu, kedy si prevezmete tovar od predajcu. Pri preberaní zásielky sa uistite, že zásielka nie je poškodená. Za prípadné poškodenie prepravcom nenesie predajca zodpovednosť. V tomto prípade je dobré zásielku, ktorá je poškodená nepreberať. Rozdiel medzi kamennou predajňou a internetovým nákupom spočíva aj v 14 dňovej lehote na odstúpenie zmluvy. Takéto odstúpenie je možné vykonať bez udania dôvodu pri predaji na diaľku.  

Podľa § 622 ods.1 Občianskeho zákonníka 
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Podľa § 623 ods.1 OZ Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Odstrániteľná a neodstrániteľná vada

Veľmi podstatná vec je to, či ide o odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú vadu. A tu platí, že:

  • Ak ide o odstrániteľnú vadu, máte v rámci záručnej doby právo na riadne a bezplatné odstránenie, prípadne výmenu,
  • V prípade neodstrániteľnej vady zase právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Ak neodstrániteľná vada nebráni riadnemu užívaniu veci, potom máte nárok na zľavu z ceny.

Aký môže byť výsledok reklamácie?

V zásade ide o uznanie alebo zamietnutie reklamácie. Ak sa dokáže, že chyba vznikla na základe nevhodného používania, manipulácie, alebo starostlivosti, reklamácia môže byť zamietnutá. Uznaná reklamácia sa vybavuje na základe vady, ktorá bola identifikovaná. Odstrániteľné vady sa opravou sfunkčnia a pritom vzhľad obuvi a ani kvalita sa nezmení. Väčšinou ide o vady krúžkov, ozdôb, kovaní, ale aj odlepenia podrážok, prípadne časti koženej galantérie. Odstránenie takejto vady musí byť bezplatné a včasné. Neodstrániteľné vady sú všetky vady, ktoré sa nedajú opraviť.

Typy na záver:

  • kupujte obuv od spoľahlivých predajcov,
  • zvážte účel obuvi pred jej kúpou,
  • dobre si uschovajte účtenku,
  • zapamätajte si dátum, kedy podávate reklamáciu a požadujte písomný doklad o reklamácii pre prípad uplatnenia nedodržania 30 dňovej lehoty predávajúceho.

Veľa šťastia a niekedy aj pevné nervy pri reklamácii.

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 


Spokojni rodicia spokojne deti. S touto odvekou pravdou pracujeme dnes a denne v nasej advokatskej kancelarii. Vieme ze rodina a praca predstavuju klucove piliere zivot nas vsetkych. Prave v ob 1

Napíšte komentár