17. 06. 2024 Adolf

Vyššia suma daňového bonusu na dieťa od 6 do 15 rokov už od júla 2021

Autor: MS, V spolupráci

shutterstock 316510430

Istotne ste si všimli, že každoročne sa k januáru, resp. júlu zvyšujú niektoré štátne príspevky a dávky pre rodičov. Prečo je to tak a od čoho to závisí?

Životné minimum ako základný ekonomický ukazovateľ  

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje ministerstvu Štatistický úrad SR.

Aktuálne, na základe údajov, ktoré uvádza Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky platí, že:  K 1. júlu 2021 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

 • 218,06 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 99,56 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa. 

Životné minimum na dospelú osobu sa od 1. júla tohto roka zvýšilo o 3,23 € na sumu 218,06 €, oproti pôvodným 214,83€.  

Ako výška životného minima ovplyvní daňový bonus na dieťa?

Daňový bonus na dieťa predstavuje pre daňovníka daňové zvýhodnenie, ktoré priamo znižuje vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby. Suma daňového bonusu sa od 1. júla 2021 výrazne zvyšuje, a to pre deti od 6 do 15 rokov. Ako a o koľko sa zvýšilo?

Mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2021 platná od 1.7.2021 do 31.12.2021:

 • na dieťa do 6 rokov veku 46,44 €,  
 • na dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku 39,47 €- podstatné navýšenie oproti stavu do 30.06.2021,  
 • na dieťa nad 15 rokov veku 23,22 €.

A takto bolo do 30.06.2021:

 • 46,44 € na dieťa vo veku do 6 rokov,
 • 23,22 € mesačne na nezaopatrené dieťa vo veku od 6 rokov.

Daňový bonus na deti od 6 rokov do 15 rokov je 1,7-násobok základnej sumy daňového bonusu.  

Ktorý z rodičov si môže uplatniť daňový bonus?

Daňový bonus si môže uplatniť vždy len jeden z rodičov, teda buď otec alebo matka, nikdy nie obaja naraz. O tom, kto z rodičov si na dieťa daňový bonus uplatní, sa rodičia dohodnú. 

Zákon predpokladá aj to, že k dohode rodičov o uplatnení si daňového bonusu nedôjde, a preto platí táto postupnosť: Ak sa rodičia nedohodnú na tom, kto z nich si bude uplatňovať nárok na daňový bonus na dieťa, nárok si uplatní najprv matka dieťaťa a až potom otec dieťaťa. 

Ako o daňový bonus požiadať?

Ako inak, na základe tlačiva. Vyplnené tlačivo predložíte zamestnávateľovi.

Potrebujem doplniť nejaké dokumenty?

Áno. Jedná sa predovšetkým o:

 • rodný list dieťaťa, 
 • potvrdenie o návšteve školy,
 • potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úrad, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Suma životného minima priaznivo ovplyvní aj výšku rodičovského príspevku a prídavku na dieťa od januára 2021. O koľko? Dozviete sa v nasledujúcom článku 

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 


Spokojni rodicia spokojne deti. S touto odvekou pravdou pracujeme dnes a denne v nasej advokatskej kancelarii. Vieme ze rodina a praca predstavuju klucove piliere zivot nas vsetkych. Prave v ob 1

Napíšte komentár