19. 06. 2024 Alfréd

S deťmi do Chorvátska bez kontrol a s eurami

Autor: Zuzka
croatia 2643759 1920

Zdroj: pixabay

Vstupom Chorvátska do Schengenu od 1. januára 2023 sa zľahčí voľný pohyb tovaru a osôb bez kontroly na hraniciach, v prípade občanov členských krajín Schengenu.

Čo to znamená: 

  • Pre Slovákov to znamená  rýchly a bezproblémový prechod cez hranice, kde nebude treba čakať na hraničných prechodoch s Maďarskom a Slovinskom.
  • Nebude potrebné meniť hotovosť na chorvátsku menu, kedže Chorvátsko od 1. januára 2023 definitívne prijalo euro za svoju domácu menu a od 15. januára 2023 je možné platiť iba eurom.

Konverzný kurz je 7,53450 HRK/euro a ceny tovarov a služieb sa budú uvádzať duálne do 31. decembra 2023.  Bankomaty vydávajú od 1. januára 2023 výlučne eurá. Chorvátske kuny môžete bez poplatku zmeniť v niektorej z bánk alebo pôšt. Možné to bude do konca roka 2023.


 

Doklady potrebné na cestovanie v Schengenskom priestore

Aj keď v rámci schengenského priestoru sa nevykonáva systematická hraničná kontrola pri prekračovaní vnútorných hraníc, pre občanov Slovenskej republiky je záväzné ustanovenie Zákona č. 647/2007 Z .z. o cestovných dokladoch „Občan môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak“.

Vlastný občiansky preukaz (s fotografiou) alebo cestovný pas musí mať každé dieťa, bez ohľadu na vek (nie je nevyhnutný cestovný pas).

V prípade vstupu maloletých do Chorvátska, kedy nie sú výlučne v sprievode rodičov, nie je  nevyhnutný písomný súhlas zákonného zástupcu/ poručníka v chorvátskej alebo anglickej verzii (chorvátske pohraničné úrady  takéto doklady nevyžadujú, avšak odporúča sa to najmä z dôvodu straty dokladov, prípadne hospitalizácie v Chorvátsku).

Ak vstupujú detí s rodičom, pričom dieťa má iné priezvisko ako matka alebo otec, taktiež sa nevyžadujú žiadne osobitné dokumenty, či potvrdenie. Odporúča sa však mať pre istotu kópiu/scan matričného dokladu (napr. rodinného listu) na základe ktorého je možné jednoznačne identifikovať príslušnosť k rodičom, napr. pri dopravnej nehode, úraze, hospitalizácii, či zablúdení dieťaťa.


 

Dôležité telefónne čísla

Predvoľba na skrátené linky zo slovenského operátora v Chorvátsku je +385 1 a nasleduje voľba.

  • všeobecné núdzové číslo/tiesňová linka  +385 (1) 112
    (Na čísle 112 je možné komunikovať v angličtine, nemčine, taliančine, maďarčine, slovenčine a češtine) 
  • pomoc motoristom na cestách, asistencia HAK +385 (1) 1987;
  • polícia +385 (1) 192;  
  • Hasičský zbor +385 (1) 193;
  • rýchla zdravotnícka starostlivosť +385 (1) 194,
  • záchrana pri/na mori +385 (1) 195;

 

 

 

 

Napíšte komentár