02. 12. 2023 Bibiána 2°C Dážď so snehom

Porozvodová starostlivosť o dieťa: Osobná verzus Striedavá starostlivosť

Autor: MS, V spolupráci
people 3120717 1280

Zdroj: pixabay.com

Ak čítate pravidelnejšie našu právnu rubriku, iste už viete, že rozvodom manželstva či rozchodom partnerského vzťahu (ak ste neboli zosobášení), sa končí len jedna životná etapa. Zmení sa len váš status z vydatá/ženatí na rozvedená/rozvedení.

V prípade, ak máte dieťa - narodené buď počas manželstva alebo v partnerskom (druhovskom) vzťahu, rozvodom manželstva, či rozchodom však neprestávate aj naďalej byť rodičmi. Týmito ostávate už navždy. 

Preto si v tomto článku predstavíme dve formy porozvodovej starostlivosť o dieťa ako aj to, aké sú medzi nimi základné rozdiely.  

Osobná versus striedavá osobná starostlivosť o dieťa (tzv. striedavka)

V konaní o rozvode manželstva, z ktorého pochádzajú deti, resp. rozchodu partnerského vzťahu, sa musí nevyhnutne vyriešiť otázka úpravy výkonu vašich rodičovských práv a povinností k dieťaťu na čas po rozvode manželstva, resp. rozchode partnerského vzťahu.

Viac o rozvode a tom, ako vyzerá rozvodové konanie pred súdom čítajte v našom článku.

To znamená, že pokiaľ sa chcete rozviesť ale neviete sa dohodnúť na tom čo bude s deťmi (komu budú zverené a ako bude zabezpečená jeho výživa a výchova), rozvod sa nekoná do doby, kým sa vy ako rodičia nedohodnete alebo kým za vás nerozhodne sám súd.

Viac o rodičovskej dohode a rozsudku o rozvode manželstva sa dozviete tu.

Existujú len dve formy porozvodovej (porozchodovej) starostlivosti o dieťa, a to:

  • Osobná starostlivosť o dieťa na čas po rozvode manželstva a
  • Striedavá osobná starostlivosť o dieťa na čas po rozvode manželstva.

1. Osobná starostlivosť o dieťa na čas po rozvode manželstva znamená, že dieťa je zverené do osobnej starostlivosti len jedného rodičov (teda ten sa o dieťa bude osobne starať). Tomu z rodičov, ktorému dieťa nebolo zverené od osobnej starostlivosti sa určí jeho vyživovacia povinnosť k dieťaťu vo forme výživného a upraví sa styk tohto rodiča k dieťaťa.

Čo s týka úpravy styku, tento možno upraviť buď vymedzením:

  • konkrétnych časových úsekov (napríklad: dieťa je s rodičom každý párny víkend v mesiaci od piatka do nedele, resp. iné dni určené v rozsudku alebo v dohode rodičov),
  • styk rodiča sa neupraví, teda rodič ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti nebude mať striktne upravený čas styku s dieťaťom ale bude ho mať vlastne neobmedzený a dopredu neurčený. Táto forma styku však predpokladá zvýšenú a rozumnú mieru komunikácie a tolerancie bývalých manželov a partnerov, teda že sa na styku vedia dohodnúť operatívne a na základe potrieb dieťaťa ako aj svojich vlastných predstáv.

2. Striedavá osobná starostlivosť o dieťa na čas po rozvode manželstva znamená, že dieťa je zverené do osobnej starostlivosti oboch rodičov. Jednoducho povedané, striedavka znamená, že dieťa je striedavo s každým z rodičom v určitom pravidelnom časovom intervale počas ktorého sa rodič o dieťa osobne stará a zabezpečuje všetky jeho potreby.

Čo sa týka úpravy časových intervalov starostlivosti o dieťa, v tomto prípade sa bude jednať o také intervaly, ktoré budú najlepšie vyhovovať potrebám dieťaťa, nie rodičov! Nezabúdajte na to, že vždy ide o najlepší záujem dieťaťa, nie rodiča.

Doba, ktorú trávi dieťa u každého z rodičov, môže byť určená rôzne, a to v závislosti od potrieb dieťaťa, jeho veku, záľub, školských povinností či mimoškolských aktivít. V prípade, ak rodičia žijú neďaleko seba a je možné zachovať kontinuitu známeho prostredia pre dieťa, sa napríklad uplatňuje systém striedavky 2 dni -2 dni -3 dni (počas prvého týždňa) a 2dni -2 dni -3 dni (počas druhého týždňa) alebo možno striedavku upraviť v týždňovom či dvojtýždňovom intervale.

Nezabúdajte však, že každé dieťa je iné a vyhovuje mu iná časová forma striedavky.

Ak chcete vedieť viac o striedavke a jej fungovaní, príďte si prečítať náš ďalší pripravovaný článok: Mýty a povery o striedavke.

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 

vizitka

Napíšte komentár