05. 12. 2020 Oto 11°C Oblačno

Opäť sa zavádza pandemický rodičovský príspevok

Autor: Annie
modern woman working with child multi tasking freelance motherhood concept 158595 5049

Zdroj: freepik.com

V dôsledku zhoršenia epidemiologickej situácie sa od 1.11.2020 opätovne zavádza tzv. pandemický rodičovský príspevok.

Nárok na tento príspevok majú mať tí rodičia, ktorým v čase krízovej situácie zanikne nárok na rodičovský príspevok z dôvodu, že ich dieťa dovŕšilo tri roky veku alebo šesť rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Dávka sa má týkať aj detí, ktoré sú zverené do náhradnej starostlivosti, alebo ak uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti oprávnenej osoby. Týmto osobám sa navrhuje poskytovať rodičovský príspevok v rovnakej sume, v akej im bol poskytovaný, a to najdlhšie do konca krízovej situácie.

Ak rodičovi zanikol nárok na rodičovský príspevok v dôsledku predchádzajúceho nariadenia o jeho zrušení k 15.10.2020, tak sa od 1.11. 2020 znovu obnovuje. Nárok vzniká len rodičom, ktorí nemajú nárok na príjem zo zamestnania, z podnikania alebo nárok na dávky sociálneho poistenia, prípadne na dôchodok z druhého alebo tretieho penzijného piliera.

 

Správu budeme aktualizovať.

 

Napíšte komentár