18. 06. 2024 Vratislav/Vratislava

Tehotenstvo a zamestnanie - čo sa smie a čo už nie?

Autor: MS, V spolupráci
pregnant 2720433 1280

Zdroj: pixabay.com

Gratulujeme vám k tehotenstvu! Skvelá správa. Doma ste to už asi všetkým oznámili, ale ako postupovať voči zamestnávateľovi? Ako mu túto skutočnosť oznámiť? Môžem ešte vykonávať prácu ako doteraz, alebo už nie? Môžem pracovať ako tehotná v noci, alebo vykonávať prácu nadčas? Ako to je s pravidelnými tehotenskými prehliadkami u lekára a náhradou mzdy?

Oznámenie tehotenstva zamestnávateľovi

Tehotná zamestnankyňa je definovaná v Zákonníku práce ako zamestnankyňa, ktorá zamestnávateľa písomne informovala o tehotenstve a predložila o tom lekárske potvrdenie. A teraz si to rozmeňme na drobné.

Ak ste tehotná, informujte o tom svojho zamestnávateľa a to tak, že mu to jednoducho písomne oznámite. Nelámte si však hlavu, nie je predpísaná žiadna konkrétna forma oznámenia, ani čo sa obsahu týka, avšak podstatné je to, aby ste to spravili písomne a priložili k tomu lekárske potvrdenie o tehotenstve - to vám vydá váš gynekológ, ako osobitný dokument, alebo len jednoducho prefotíte tehotenskú knižku. Oznámenie samozrejme podpíšte a datujte.  Doručte ho zamestnávateľovi buď priamo na pracovisku, alebo doporučene poštou (ak vám to nedovoľujú napríklad už začínajúce tehotenské ťažkosti...).

Tehotenské prehliadky

Prehliadok s rastúcim bruškom absolvujete mnoho, ale čo je pozitívne, neodzrkadlí sa to na znížení vašej mzdy. Tehotenské prehliadky ako aj ošetrenia, ktoré súvisia s tehotenstvom sa považujú za prekážku v práci a teda váš zamestnávateľ má povinnosť vás na takéto prehliadky uvoľniť z práce, a to na nevyhnutne potrebný čas. Na účel absolvovania prehliadok a vyšetrení vám patrí pracovné voľno s náhradou mzdy. Tieto tehotenské prehliadky, ako aj iné tehotenské vyšetrenia, sa nezapočítavajú do známych 7 dní na OČR, či ošetrenia vás ako zamestnanca tiež v rozsahu 7 dní.

Zákaz určitých prác tehotným ženám   

Možno ste to ani netušili, ale tehotenstvom sa naozaj veľa mení aj v práci, resp. druhu pracovnej činnosti, ktorý už ďalej nemôžete vykonávať (sú pre váš stav tehotenstva zakázané alebo rizikové). Tehotné ženy, ale aj matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre ňu fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu. 

Ako tehotná zamestnankyňa už ďalej nebudete a ani nemôžete vykonávať doterajšiu prácu, ak je buď zakázaná alebo riziková a je v zozname prác a pracovísk, ktoré sú upravené v nariadení vlády, alebo ak vám ich jednoducho zakáže vykonávať lekár v pracovnom posudku.

Tehotná žena nesmie byť zamestnávaná a teda vykonávať ani také práce, ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe ako takej, veď každá žena je iná. Ak teda váš lekár zhodnotí, že práca, ktorú momentálne vykonávate, ohrozuje vaše tehotenstvo, nemôžete ju ďalej vykonávať a na základe takéhoto lekárskeho posudku vás zamestnávateľ nemôže nútiť ju ďalej vykonávať.

Čo ak nemôžem vykonávať doterajšiu prácu?

Ak ste si v dlhočiznom zozname zakázaných alebo rizikových prác našli alebo ak máte lekársky posudok, ktorý uvádza, že doterajšia práca ohrozuje vaše tehotenstvo, potom musí váš zamestnávateľ upraviť vaše pracovné podmienky tak, aby vaše tehotenstvo a blížiace sa materstvo bolo chránené.

V zásade musí zamestnávateľ postupovať striktne podľa nasledujúcich pravidiel:  

  • Ak úprava pracovných podmienok nie je možná, zamestnávateľ vás musí dočasne preradiť na inú vhodnú prácu. Ale pozor, pri preradení na inú vhodnú prácu, budete aj naďalej dosahovať rovnaký zárobok. To je pravidlom. Veď to, že ste tehotná a ste preradená na inú vhodnú prácu vám nemôže byť na škodu.
  • No, ak ani takéto preradenie na inú vhodnú prácu nie je možné, potom nastupuje možnosť preradenia na prácu iného druhu, avšak len za predpokladu, že s takýmto preradením súhlasíte a aj tu musíte dosahovať rovnaký zárobok,
  • Ak ani táto možnosť nepripadá u zamestnávateľa a jeho organizácie práce do úvahy, máte nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy.   

Je to možno trochu zložitý postup, ale je to len a len preto, aby ste ako tehotná zamestnankyňa boli chránená a váš príjem ostal rovnaký ako doteraz.

A čo práca nadčas a práca v noci?   

V zásade ak s tým vy súhlasíte, môžete aj naďalej pracovať aj v noci a aj nadčas. Ak však pracujete v noci, môžete zamestnávateľa požiadať a ten je povinný to následne zabezpečiť, aby ste sa podrobili zdravotnej prehliadke na spôsobilosť na prácu v noci. To isté platí aj pre prácu nadčas. Túto môžete vykonávať aj naďalej, avšak len ak s tým súhlasíte. Ak požiadate zamestnávateľa o preradenie z nočných zmien na denné zmeny, je zamestnávateľ povinný tejto žiadosti vyhovieť.

Môže s vami zamestnávateľ skončiť pracovný pomer počas tehotenstva? Čo ak ste ako tehotná ešte stále v skúšobnej dobe? Je možné skončiť pracovný pomer okamžite zo strany zamestnávateľa? Dozviete sa v nasledujúcej právnej poradni 

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 

vizitka

Napíšte komentár