12. 07. 2020 Nina 23°C Prehánky

Pozor: Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Autor: Annie
cestne2

Zdroj: freepik.com

Pozor: K žiadosti o ošetrovné treba poslať aj čestné vyhlásenie

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že do príslušnej pobočky musia poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo tu: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, a tiež postup, ako ho vyplniť.

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca jún je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu). Čestné vyhlásenie odošlite e-mailom (E-mailové adresy pobočiek SP) alebo poštou – kontakty pobočky tu: Kontakty – pobočky.

Upozornenie: Čestné vyhlásenie je možné poslať aj za dva, tri mesiace naraz, dávka však môže byť vyplatená až po doručení tohto vyhlásenia.

Ak chcete dávku za príslušný mesiac, treba vypĺňať a posielať tlačivo do Sociálnej poisťovne priebežne po mesiacoch.

 

Ako vyplniť čestné vyhlásenie (skrátený návod):

 1. Vyplňte údaje o poistencovi
 2. Doplňte meno a priezvisko dieťaťa/detí, o ktoré sa staráte/ktoré ošetrujete
 3. Údaje o poskytovaní starostlivosti
  a) najskôr vyberte mesiac, za ktorý podávate čestné vyhlásenie, môžete naraz vybrať aj viac mesiacov, ak podávate čestné vyhlásenie po uplynutí viacerých mesiacov
  b) ak ste boli s dieťaťom doma celý kalendárny mesiac vyznačte x prvý riadok
  c) ak ste boli s dieťaťom doma časť kalendárneho mesiaca vyznačte x druhý riadok a doplňte obdobia
  d) Doplňte ostatné dôležité údaje
 4. Ak posielate čestné vyhlásenie poštou alebo ako pdf prílohu emailu, podpíšte ho.

 

>> Ako vybaviť ošetrovné a nemocenské pre koronavírus - TU

 

cestne

Zdroj: sdetmi.com

 

Prevzatý článok: socpoist.sk

Napíšte komentár