02. 06. 2020 Xénia 20°C Prehánky

Divadelný boďák - III.ročník

03.06.2019 Autor: Petula , Foto: FB
Termín: 12.06.2019 Mesto:Nitra Čas:9.00 - 13.00 hod Zdroj:stránka organizátora

divadel

III. ročník prehliadky víťazných divadelných inscenácií, monodrám a umeleckého prednesu z amatérskych divadelných súťaží Nitrianskeho kraja. Cieľom usporiadateľov je z prehliadky Divadelný boďák vytvoriť tradíciu a každoročne na doskách nášho divadla
prezentovať tie najlepšie amatérske divadlá z Nitry a regiónu a podporiť tak ich tvorbu.

9.00 – 9.10
Andronika Gáliková, Nitra
AKO SA ROBIA ZÁZRAKY?
Umelecký prednes poézie – montáž básní Milana Ferka a Jozefa Mokoša.

9.15 – 9.40
MoDRé TRaKy, Vráble
ZHAVRANELÍ
Inscenácia je spracovaním známej ľudovej rozprávky Pavla Dobšinského Traja zhavranelí bratia.

10.30 – 10.50
Literárno-dramatický odbor, ZUŠ J. Rosinského v Nitre
KNIHA O CINTORÍNE
Príbeh monodrámy v podaní Alexa Mihalíka sa odohráva pred niekoľkými desaťročiami v dobe „kvitnúceho“ socializmu. Rozprávačom príbehu je Samko Tále, mentálne zaostalý chlapec, ktorý svojim veľmi naivným spôsobom komentuje svet okolo seba.

10.55 – 11.45
Divadelný súbor Dopolósmej pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre
5 /PÄŤ PRÍBEHOV/
Inscenácia je spracovaním poviedok súčasného izraelského autora Etgara Kereta a ponúka pohľad autora aj tvorivého kolektívu na súčasný svet, v ktorom žijeme a na jeho (ne)fungovanie.

Usporiadatelia prehliadky:
Krajské osvetové stredisko v Nitre, Divadlo Andreja Bagara v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj

Napíšte komentár