30. 09. 2020 Jarolím 15°C Dážď

Beh zdravia - Dukelský beh mieru

31.08.2018 Autor: Zuzka, Foto: CVČ Svidník
Termín: 02.09.2018 Mesto:Svidník Zdroj:stránka organizátora

beh mieru 2

Behy zdravia sú sprievodnou akciou Dukelského behu mieru.

Behy zdravia zabehni nielen pre svoje zdravie, ale aj pre niektorú zo škôl v meste Svidník. Ak fandíš jednej z materských alebo základných škôl v meste Svidník, môžeš jej finančne pomôcť. Stačí ak pri registrácii uvedieš, ktorú školu podporuješ a zabehneš niektorý z Behov zdravia. Celý výťažok zo štartovného pri Behoch zdravia získa škola, ktorú svojim behom podporí najviac účastníkov.   

Malý beh zdravia:     2. september 2018 o 10:15 hod., pešia zóna  1 km
Prví traja budú odmenení vecnými cenami.

Veľký beh zdravia:   10:00 hod., pešia zóna, rázcestie Kapišová (tanky), cieľ -  pešia zóna, 6,5 km
Prví traja v kategórii Muži a v kategórii Ženy budú odmenení vecnými cenami.

Registrácia behov zdravia:

  • on-line do 1. septembra 2018 na Dukelský beh mieru
  • osobne 2. septembra 2018, 8:00 – 9:30 pri prezentácii, pešia zóna Svidník pri SNM-MU
    Registrácia po 9:30 hod. z technických dôvodov nebude možná.      

Štartovné pri Malom behu zdravia a Veľkom behu zdravia: 1,00 EUR
Platba štartovného 1,00 EUR pri prevzatí štartovného čísla najneskôr do 9:30 hod. v deň podujatia.

Záverečné ustanovenia: Každý pretekár štartuje na vlastné riziko. Preteky Dukelského behu mieru a Veľkého behu zdravia prebiehajú na ceste I. triedy bez vylúčenia dopravy.
Preteky Malého behu zdravia prebiehajú na Ul. centrálnej v časti pešej zóny. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Bežci súťažiaci o titul majster okresu a majsterka okresu sa musia preukázať trvalým bydliskom v okrese Svidník. Do kategórií sa zaraďuje na základe roku narodenia. Propozície boli schválené organizačným výborom vo Svidníku dňa 18. júla 2018. Usporiadateľ nezabezpečuje poistenie účastníkov behu a neručí za stratu vecí. Občerstvovacie stanice s neperlivou minerálnou vodou budú približne každých 5 km od štartu pretekov.

Podmienky spracovania osobných údajov,  zverejňovania fotografii a  výsledkov z pretekov:

 

Napíšte komentár