13. 07. 2020 Margita 24°C Polooblačno

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre 2018 a 770. výročie udelenia kráľovských výsad Nitre

09.08.2018 Autor: Petula , Foto: nitra.eu
Termín: 30.09.2018 a ďalšie Mesto:Nitra Zdroj:stránka organizátora

dni dedic

2. 9. / NEDEĽA


16:00   

Synagóga
Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre
udeľovanie ocenení mesta Nitry

18:00

Ponitrianske múzeum, Veľká dvorana, Štefánikova tr.1
KRÁĽ BELO IV. A  JEHO RODINA
Divadelná inscenácia v podaní súboru DRIM ZUŠ J. Rosinského v Nitre
Netradičné spracovanie osudov kráľovskej rodiny v kontexte historických udalostí na území strednej Európy

19:00 

Svätoplukovo námestie
Otvorenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018
HOJ, VLASŤ MOJA
Benefičný koncert ku Dňu ústavy a  770. výročiu udelenia kráľovských výsad Nitre
Účinkujú: umelecký súbor SĽUK, Orchester Jána Berkyho-Mrenicu,  Jolana Fogašová, Jana Bernáthová, Martin Babjak, Otokar Klein, Ján Babjak, Dušan Jamrich

14:00 – 20:00

NA VŔŠKU
Historický trh s ukážkami dobového života z čias udelenia mestských výsad a historický sprievod

NA KORZE     
Jarmok ľudových remesiel a výtvarných diel, tvorivé dielne pre deti, ľudová detská hudba na pešej zóne a Svätoplukovom námestí

 

4. 9. / UTOROK


17:00


Synagóga
Vernisáž s uvedením publikácie
NAJSTARŠIA KNIHA MESTA NITRY 1681 – 1693
Pramenná edícia najstaršej úradnej knihy mesta
NITRA V OBDOBÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY
Výstava dokumentov Štátneho archívu v Nitre, do 31. 10. 2018
100 ROKOV ČESKOSLOVENSKEJ POŠTOVEJ ZNÁMKY 
Filatelistická výstava, do 23. 9. 2018


6. -  7. 9. / ŠTVRTOK - PIATOK


13.00

Kňazský seminár sv. Gorazda, Samova 14
30 ROKOV VÝSKUMU NITRIANSKEHO HRADU
Medzinárodná konferencia Archeologického ústavu SAV v Nitre, vstup voľný

7. 9. / ŠTVRTOK


14:00

Župný dom, koncertná sála, Župné námestie 3
ODOVZDÁVANIE VÝROČNÝCH CIEN REVUE PAMIATKY A MÚZEÁ
vstup na pozvánky 

18.00

Synagóga
GALAKONCERT OPERNÉHO TRIA LA GIOIA

 

Sprievodné podujatia:


1. - 30. 9. / 8:00 - 18:00 hod.     
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Fraňa Mojtu 18
NITRA V TOKU DEJÍN
Výstava kníh a časopisov k 770. výročiu udelenia kráľovských výsad mestu Nitra

2. - 30. 9.
Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3
2. - 7. 9. / 10:00 - 17:00 okrem utorka
Výstava ZLATÝ ČEPIEC, KVETOVANÁ STUHA

2. - 30. 9. / 10:00 - 17:00 v pracovných dňoch okrem utorka
Galéria po schodoch
Výstava ZDIEĽANÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO

5. 9. – 30. 9.
Ponitrianske múzeum, Štefánikova tr.1
VÝSTAVA „ZNOVUOBJAVENÝ“ ARCHÍV MESTA NITRY
prezentácia písomností archívu mesta Nitry z rokov 1632 – 1922 z fondov Štátneho archívu v Nitre

5. 9. / 16:00
OBNOVENÉ REŠTAUROVANÍM
Otvorenie výstavy reštaurátorských prác Mgr. Lívie Šumichrastovej. Výstava potrvá do 27. 9.

7. 9.
VÝSTAVA „SVET POD MOJIMI ŠTETCAMI“
prezentácia celoživotnej tvorby Beáty Kabíčovej – Vinceovej od 70. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Výstava potrvá do 14. 10.

8. 9.
10:00 – 13:00
Synagóga
AUDIOVIZUÁLNE PREDNÁŠKY
100 rokov prvej čs. poštovej známky - Muchove Hradčany / RNDr. Pavol Lazar
Slovenskí tvorcovia čs. poštových známok / Mgr. Antónia Paulinyová
25 rokov slovenskej známkovej tvorby / Ing. Jarmila Brichtová

8. 9. – 28. 9.
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA – KOMENTOVANÉ PREHLIADKY

8. 9. / 15:00   MESTSKÝ CINTORÍN V NITRE
pred hlavnou bránou
Mgr. Richard E. Pročka, PhD., miesta posledného odpočinku významných osobností mesta a diela známych sochárov

21. 9. / 16:00  FUNKCIONALISTICKÁ VILA KOLLMANNOVCOV, NKP         
pred bránou vily, Kmeťkova 22
Ing. arch. Zuzana Kramárová, prezentácia pamiatkových hodnôt vily pred komplexnou obnovou

26. 9. / 17:30  SECESNÁ ARPÁSSYHO VILA, NKP
pred bránou vily, Kamenná 8
Ing. arch. Zuzana Kramárová

28. 9. / 16:00  NÉCSEYHO DOM PRED UKONČENÍM OBNOVY, NKP
pred bránou KPÚ Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8.
Ing. arch. Rudolf Viršík, PhD., Mgr. Tatiana Danieličová

9. 9. / 14:00 - 18:00 
Slovenské poľnohospodárske múzeum, Dlhá 92
NEDEĽNÝ PIKNIK V MÚZEU 
Tvorivé dielne, prehliadky skanzenu, hudobná produkcia, detské divadlo, jazda parnou železnicou, zľavnené vstupné, info: muzeum@agrokomplex.sk

13. 9. / 9:00 - 16:00 
Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3                                                                 
K PRAMEŇOM TRADÍCIÍ
Seminár pre vedúcich folklórnych kolektívov

16. 9. / 16:00               
Synagóga
ROK V ŽIDOVSKEJ TRADÍCII
Rozprávanie členky Židovskej náboženskej obce v Nitre o význame sviatkov pre židovskú rodinu, tradíciách a zvykoch s nimi spojenými, spolu s názornou ilustráciou predmetov

17. 9. a 19. 9./ od 14:00 hod.
Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3
TVORIVÉ DIELNE ĽUDOVÝCH REMESIEL PRE DETI

21. 9. / 13:00 – 16:00
SPU Nitra, tr. A. Hlinku 2, A pavilón, KUPH
VIA MAGNA
Slávnostné zasadnutie spoločnosti angažujúcej sa v oblasti propagácie kultúrneho dedičstva
Záujem o účasť je potrebné nahlásiť 2 dni vopred na: doc.huska@post.sk

18:00 – 18:15
RINGING THE BELLS
Rozozvučanie zvonov na území mesta, zapojenie sa do medzinárodnej aktivity a podpora myšlienky prehĺbenia záujmu verejnosti o kultúrne dedičstvo.
Bližšie info: https://sharingheritage.de/projekte/friede-sei-ihr-erst-gelaeute-ringing-the-bells/.

22. 9. / 9:00 - 13:00      
Správa CHKO Ponitrie, Samova ul. 3
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8
PUTOVANIE PAMIATKAMI A PRÍRODOU NITRY   
Dva bloky aktivít určených pre deti vo veku 6 až 15 rokov. Spoznávanie krás prírody okolia Nitry a zaujímavostí pamiatok Horného mesta spolu s archeologickými nálezmi v sprievode odborníkov. Pre obmedzenú kapacitu je potrebné sa vopred prihlásiť na: alena.zacharova@sopsr.sk, zborzova@ukf.sk, michaela.niklova@pamiatky.gov.sk

13:30 - 17:00
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8
DEŇ NA KRAJSKOM PAMIATKOVOM ÚRADE NITRA
Cyklus prednášok o architektonických a výtvarných hodnotách našej minulosti
Ukážka a objasnenie problematiky reštaurovania
Hravé spoznávanie pamiatok pre najmenších
Pre obmedzenú kapacitu je potrebné sa vopred prihlásiť na: richard.procka@pamiatky.gov.sk

13:30 – 18:00
Pribinovo námestie, pred sochou Pribinu
NEHYBNÍ STRÁŽCOVIA V MESTE POD ZOBOROM
Zážitková forma využitia sôch Horného mesta ako prostriedok neformálnej prezentácie dejín Nitry

23. 9. / 13:00 – 17:00 
Kalvária
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA KALVÁRII
Piknik vo farskej záhrade, oboznámenie s dejinami farnosti a misijnej činnosti SVD,
Kostolík Božieho hrobu / komentovaná prehliadka historikom architektúry

25. – 27. 9.       
Nitrianska galéria, Župné námestie 3
Výtvarný ateliér
NITRIANSKA GALÉRIA – CEZ OKNO, TVORIVÁ VÝTVARNÁ DIELŇA
25. 9. / 14.00  / pre verejnosť a organizované skupiny, deti a mládež
26. 9. / 14.00 / pre verejnosť, dospelí a seniori
27. 9. / 10.00 / pre školské skupiny: MŠ, ZŠ, SŠ,
Prihlasovanie: pedagog@nitrianskagaleria.sk, tel.:037/657 96 41, maximálny počet: 25 detí

DEPOZITÁRE
27. 9. / 10:00 – 11:00, 13:00 – 15:00 /  
sprístupnenie depozitárov NG pre verejnosť: školské skupiny, individuálne návštevy pre všetky vekové kategórie
www. nitrianskagaleria.sk

26. 9. / 15:00
Aula SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2
AREÁL SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY V NITRE– NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA
Doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.,
Prednáška o histórii areálu Vysokej školy poľnohospodárskej, jeho významu pre mesto Nitra a následný urbanistický rozvoj,  výstava malieb z obdobia výstavby areálu a historických fotografií,  prehliadka objektov NKP.

16:00       
Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3
TVORIVÉ DIELNE ĽUDOVÝCH REMESIEL PRE DOSPELÝCH

27. 9. / 10:00
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Fraňa Mojtu 18
Prednáška DEDIČSTVO NAŠICH OTCOV

28. 9. / 18:00           
Kostol sv. Ladislava, priestory gymnázia a Rehole piaristov v Nitre
A. GRASSALKOVIČ, MÁLO ZNÁMY MECENÁŠ...
Život a dielo A. Grassalkoviča v prepojení s Nitrou a piaristami v podaní študentov Piaristického gymnázia sv. J. Kalazanského v Nitre
Prednášky, vernisáž prác k téme, spevácky zbor Psallite Deo, scénický tanec

27.9. - 1.10.
OSLAVY SVETOVÉHO DŇA CESTOVNÉHO RUCHU
bližšie info: www.nitra.eu

27. 9. /17:00
Turistické informačné centrum Nitra, Štefánikova trieda 1
KDE SA MINULOSŤ STRETÁVA S BUDÚCNOSŤOU
Zážitková prehliadka, info: info@nitra.sk, www.nitra.eu

29. 9. / 15:00 - 18:00
ZOBORSKÝ KLÁŠTOR
Divadelné predstavenie: Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi, tvorivé dielne pre deti, prehliadky so sprievodcom, jazda konským povozom, otvorenie lapidária archeologických nálezov v areáli kláštora

30. 9. / 15:00 – 17:00
Chrenová I, Nábrežie mládeže, trávnatá plocha medzi blokmi  A a B
PIKNIK PRI RUKÁCH
Slávnostné vyvrcholenie spoločného projektu ZUŠ J. Rosinského v Nitre a Mesta Nitry pod názvom Bartfay medzi nami a odhalenie sochy Pocta hudbe (Ruky), jej návrat do verejného priestoru

 

Napíšte komentár