24. 02. 2024 Metej 12°C Prehánky

Centrum voľného času Holíč

Autor: Externý prispievateľ, Foto: cvcholic.sk
Miesto:Kollárova 21, 908 51 Holíč Mesto:Holíč Zdroj:stránka organizátora

 

Centrum voľného času  Holíči zabezpečuje aktívny oddych, rekreačnú činnosť a organizuje  výchovu a vzdelávanie detí a mládeže prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti. Spolupracuje s občianskymi združeniami detí a mládeže, s odbornými a metodickými pracoviskami, ktoré majú svoju činnosť zameranú na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže. Pravidelne rozširujú aj ponuku záujmovej činnosti o nové aktivity, určené pre mládež aj dospelých a zvýšenú pozornosť venuje sociálne znevýhodnenej  rómskej komunite, ako aj deťom z DeD Holíč.

V centre sa snažíme, aby všetky záujmové útvary reprezentovali CVČ Holíč na verejnosti, zúčastňujeme sa vyhlásených súťaží a olympiád. V rámci jednotlivých sviatkov v roku / Vianoce, fašiangy, veľká noc / pestujeme v deťoch pozitívny vzťah k udržiavaniu ľudových tradícií, prezentovať sa vlastnými vytvorenými  výrobkami. Oganizume jarné, letné a jesenné tábory  organizovať viac poznávacích exkurzií a výletov.

Krúžky pre deti I. stupňa ZŠ:

 • Aikido – deti
 • Tvorivé dielnec
 • Hudobno – Spevácky krúžok a karaoke
 • Letecko-modelársky krúžok
 • Moderný tanec deti
 • Spoločenský tanec
 • Mažoretky
 • Počítačový krúžok
 • Hry bez hraníc
 • Kolotoč zručností
 • Baletná prípravka

 Krúžky pre deti II. stupňa ZŠ  a stredoškolskú  mládež:

 • Aikido pre mláde
 • Hudobno – Spevácky krúžok a karaoke
 • Hra na gitaru,  Hra na elektronické klávesy
 • Hry bez hraníc
 • Spoločenské tance
 • Tvorivé dielne
 • Moderný tanec juniori
 • Kolotoč zručností
 • Doučovanie z matematiky / iba na odovzdaný VP  /
 • Mažoretky
 • Letecko – modelársky krúžok

 

Krúžky pre dospelých do 30 rokov:

 • Materské centrum „Žubrienky“
 • AIKIDO – dospelí (16- 99 r)
 • Kurz  aranžovania  (témy: Vianoce, veľká noc, oslavy…)
 • Joga pre dospelých
 • Tanečný kurz  pre dospelých – príprava na spoločenské udalosti

 

Externá záujmová činnosť:

 • Šachový krúžok
 • Basketbalový krúžok
 • Futbalový krúžok

 

Bližšie informácie na tel.č.   034/ 668 5036,   0911/226 359

Kontakt e-mail: cvc@holic.sk

Sledujte nás : www.cvcholic.sk

 

CVČ Holíč má celoročnú prevádzku, t.j. cez šk. rok aj cez prázdniny.

Organizovaná pravidelná záujmová činnosť začína 2. 9. 2014, komplexná 1. 10. 2014  a  končí 28.6.2015.  Počas letných prázdnin záujmové útvary nebudú pracovať, členovia sa budú môcť prednostne zapojiť do plánovaných podujatí, zúčastniť sa letných detských prímestských  táborov.

 

Napíšte komentár