Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Našou úlohou je zabezpečenie odbornej starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelavacími potrebami a deti so zdravotným znevýhodnením
Hodnotenie:
Mesto: Žilina, Martin

Detské bilingválne centrum - Superlienka / Kids center Superlienka

"Šťastné dieťa je náš znak úspešnosti! " " Happy child is our sign of success! "
Hodnotenie:
Mesto: Bratislava