23. 10. 2021 Alojzia 13°C Polooblačno

Centrum voľného času Pyramída Nové Zámky

Autor: Hanka, Foto: cvcpyramida.eu
Adresa:Jánošíková ul. č. 1, 940 78 Nové Zámky Telefón:035 642 04 01, 0915 725 993 E-mail:cvcpyramida@centrum.sk www:stránka organizátora
Hodnotenie:

CVČ v súlade s Pedagogicko - organizačnými pokynmi pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy v školstve orgány územnej samosprávy vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno - vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.


Výchovno - vzdelávacia činnosť sa realizuje v oblastiach

  • • telovýchova a šport
  • • prírodoveda a oblasť prevencie drogových závislostí
  • • spoločenské vedy a cudzie jazyky
  • • kultúra a umenie
  • • turistika, veda a technika.

Formy činností

a) pravidelná záujmová činnosť
b) príležitostná záujmová činnosť.

Aktuálny rozvh CVČ

Aktuálne záujmové útvary CVČ

Aktuálne tábory CVČ

Mapa: N 47° 58′ 50″ E 18° 9′ 44″

Mapa sa nahráva...

Napíšte komentár