30. 05. 2024 Ferdinand

Svetový deň zdravia 2024

07.04.2024 Autor: Annie
Termín: 16.04.2024 a ďalšie Mesto:NR a BB kraj Zdroj:stránka organizátora
420212891 819872623503475 5007839989826071939 n

Zdroj: uvzsr.sk

Svetový deň zdravia (každoročne 7. apríla) je významnou oslavou zdravia, ktorá nám pripomína, že zdravie nie je samozrejmosť a je potrebné podieľať sa na jeho ochrane a udržiavaní.

Pri tejto príležitosti regionálne úrady verejného zdravotníctva v dňoch 8. 4. - 30. 4. 2024 organizujú dni otvorených dverí v poradniach zdravia a ďalšie aktivity pre verejnosť.

Pozrite si aktivity dostupné vo vašom regióne*

RÚVZPopis aktivityMiestoDátumČas
Nové Zámky analýza stavby tela (BMI, telesný a viscerálny tuk, stav kostrového svalstva, bazálny metabolizmus); biochemické vyšetrenia parametrov: celkový cholesterol, LDL-cholesterol, HDL- cholesterol, triacylglyceroly
 
RÚVZ Nové Zámky, Slovenská 8354/13, Nové Zámky 8.4 - 30.4.2024 8:00 - 10:00
Banská Bystrica odber krvi z prsta na zistenie hladiny  glykémie a celkového cholesterolu; meranie antropometrických parametrov: výška, hmotnosť, pás, boky; analýza zloženia tela: BMI, % telesného tuku, % kostrového svalstva, hodnota viscerálneho tuku a bazálneho metabolizmu; meranie krvného tlaku a pulzu;meranie úsilného výdychu spirometrom; stanovenie oxidu uhoľnatého (CO) vo vydychovanom vzduchu fajčiarom; otestovanie závislosti na nikotín prostredníctvom Fagerschtrömovho dotazníka; odborné poradenstvo zamerané na odvykanie od fajčenia; individuálne konzultácie a odborné poradenstvo k zisteným rizikovým faktorom; ukážky kompenzačných cvičení pre sedavé zamestnanie pod vedením FTVŠaZ UMB BB Europa Shopping Center Banská Bystric, Na Troskách 25, Banská Bystrica 16.4.2024 11:00 - 18:00
Nitra poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu; antropometrické vyšetrenia (BMI- index telesnej hmotnosti, WHR- index centrálnej obezity); somatické vyšetrenie, štandardné meranie  tlaku krvi, pulzu; meranie percentuálneho množstva telesného tuku, meranie kostrového svalstva, meranie viscerálneho tuku; individuálne poradenstvo s odporúčaním optimálnych zmien vo výžive, vo fyzickej aktivite, v zvládaní stresu a v nefarmakologickom ovplyvňovaní tlaku krvi Mestské stredisko kultúry a športu, Zlaté moravce, Nám. A. Hlinku č.1, Zlaté Moravce 8.4.2024 9:00 - 12:00 
Lučenec antropometrické vyšetrenie - výška, hmotnosť, obvod pása, obvod bokov
analýza stavby tela -  % podiel tuku v tele, % množstvo viscerálneho tuku, BMI - body mass index, % podiel kostrového svalstva
somatické vyšetrenie - štandardné meranie tlaku krvi a pulzovej frekvencie
stanovenie biochemických parametrov z kapilárnej krvi prístrojom - glykémia (cukor), celkový cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly
analýza vydychovaného vzduchu - stanovovanie oxidu uhoľnatého - u fajčiarov
RÚVZ Lučenec, Petöfiho 1, Lučenec 8.-12.04.2024 8:00 - 12:00
Komárno analýza stavby tela; meranie tlaku krvi a pulzu; vyšetrenie celkového cholesterolu, LDL cholesterolu, HDL cholesterolu, triglyceridov RÚVZ so sídlom v Komárne, Mederčská ul. 742/39, Komárno 12.4.2024 7:30 - 12:00
Topoľčany vyšetrenia cholesterolu, glukózy; antropometria, meranie krvného tlaku, analýza tela, zdravotno-výchovné poradenstvo Námestie M.R.Štefánika, Topoľčany 10.4.2024 8:00 - 16:00
antropometrické merania, biochemické merania, meranie krvného tlaku, analýza tela, zdravotno-výchovné poradenstvo RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856 8.-9.4.2024 a 11.-12.4.2024  7:00 - 11:00
Levice meranie krvného tlaku, BMI , viscerálneho tuku, bazálneho metabolizmu, percentuálny pomer tuku a svalov Atrium obchodného centra Ditúria, Ľ.Štúra 7, Levice 11.4.2024 10:00 - 13:00
29.Augusta 1/A , Levice 12.4.2024 7:30 - 14:00

(*Upozorňujeme, že rozsah regionálnych aktivít sa môže zmeniť vzhľadom na vopred nepredvídané okolnosti)

Okrem aktivít určených pre širokú verejnosť budú odborníci z regionálnych úradov realizovať aj prednášky pre deti na základných školách a pre seniorov, ako aj výjazdové konzultácie a vyšetrenia pracovných kolektívov vo firmách a na úradoch.

Dohodnite si termín návštevy poradne

Konzultácie a vyšetrenia sú pre verejnosť dostupné aj mimo aktivít v rámci Svetového dňa zdravia. Každý záujemca, ktorý by sa rád dozvedel viac o svojom zdraví, je v bezplatných poradenských centrách zriadených pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike vítaný prakticky počas celého roka.

Podrobnejšie informácie o poradniach zdravia a kontakty, prostredníctvom ktorých si môžete dohodnúť termín na najbližšom regionálnom úrade verejného zdravotníctva >> TU

Napíšte komentár