Stretávanie komunity – stretnutia rodín, kde je cieľom budovať lepšie vzťahy v rodinnom prostredí a a v spoločnosti.

Lektorkou je Liana Prítoková, stretnutia prebiehajú každú nedeľu od 10:00-12:00.

Kontakt:
Zdenka Košová 
0908 965 249 / zdenka.kosova@k13.sk