17. 06. 2024 Adolf

Krúžok ľudového tanca

Autor: Zuzka
Adresa:ROC Emerka, Bernolákova 21, Prešov Telefón: 0904 951 159 E-mail:oz.pimpollo@gmail.com www:stránka organizátora
Hodnotenie:

vseobecny 2024

Občianske združenie PIMPOLLO organizuje:  
Krúžok ľudového tanca "Halúzka" pre deti od 3 do 6 rokov

 

Miesto konania: ROC Emerka, Bernoláková 21, Prešov - Sekčov 
(vchod z boku – nápis Internetový klub)

 

Hudobno-pohybová príprava  v útlom veku  dokáže  ovplyvniť vývoj dieťaťa, hlavne jeho pohybové schopnosti, estetické cítenie, disciplinovanosť, sebavedomie, prispôsobivosť, samostatnosť, rozhodnosť, pohotovosť, tvorivosť a pod.

Ľudové umenie je priam predurčené rozvíjať tieto vlastnosti, pričom sa deti naučia chápať krásu našich slovenských tradícií. Deti a ich hravosť, bezprostredné správanie, pohybová zdatnosť nám dávajú príležitosť tieto predpoklady  zdokonaliť  prostredníctvom ľudových hier a pásiem.

 

 

Tanec je pohybová forma vyjadrenia pocitu a považuje sa za najprirodzenejšiu reakciu nášho tela na hudbu.

 

 

Kontakt: 
OZ Pimpollo
mail: oz.pimpollo@gmail.com
Tel: 0904 951 159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napíšte komentár