05. 12. 2023 Oto 4°C Snehové prehánky

Týždeň mobility v Bardejove

20.09.2023 Autor: Zuzka
Termín: 22.09.2023 Mesto:Bardejov Zdroj:stránka organizátora

374210578 681496587342283 5003906825742490678 n


22.9.2023 - v rámci Európskeho týždňa mobility bude MHD v BARDEJOVE ZDARMA!

Doprava je jedným z hlavných odvetví, ktoré spotrebúva veľké množstvo energie a prispieva k emisiám skleníkových plynov a znečisteniu ovzdušia. Úspora energie v doprave je preto kľúčovým faktorom v boji proti klimatickým zmenám a zlepšovaniu kvality životného prostredia.


Jedným zo spôsobov, ako môžeme dosiahnuť úsporu energie v doprave, je zlepšenie energetického výkonu vozidiel a zavádzanie nových technológií, ktoré sú efektívnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. Podpora verejných dopravných systémov a aktívnych foriem mobility tiež hrá dôležitú úlohu pri minimalizovaní individuálnej automobilovej dopravy a tým aj na znížení energetickej náročnosti.

Zároveň je dôležité zvyšovať povedomie a informovanosť verejnosti o výhodách úspory energie v doprave a motivovať jednotlivcov k využívaniu udržateľnejších spôsobov cestovania, ako je kombinovanie rôznych foriem dopravy, zdieľanie vozidiel a aktívna mobilita.

Téma ŠETRI ENERGIU nás vyzýva, aby sme spoločne hľadali a implementovali inovatívne riešenia v oblasti dopravy, ktoré nám umožnia účinne využívať energiu a smerovať k udržateľnej budúcnosti. Úspora energie v doprave je kľúčovým krokom v našom úsilí o ochranu životného prostredia a vytvorenie lepšieho a udržateľnejšieho systému mobility pre všetkých.

Udržateľná mestská mobilita prináša:
- menšie alebo nulové emisie
- čistejšie ovzdušie
- tichšie ulice
- menej nehôd
- nižšia spotreba fosílnych palív
- sloboda pohybu 

Zobraziť menej

Napíšte komentár