29. 05. 2024 Vilma

Nárok na prijatie do škôlky bude mať každé dieťa od 3 rokov

Autor: Zuzka
happy siblings preparing decorations easter time

Zdroj: freepik.com

Parlament schválil novelu školského zákona, ktorý prináša tieto zmeny: 

Miesto v škôlke

Novela školského zákona zavádza právny nárok rodičov na miesto v škôlke pre ich deti už od 3 rokov. To znamená, že ak rodič chce dať svoje trojročné dieťa do škôlky, obec mu bude musieť toto miesto zabezpečiť. 

  • Od septembra 2024 by mal platiť pre všetky štvorročné deti
  • Od septembra 2025 pre všetky trojročné deti.

Rodičia teda budú mať nárok na miesto pre svoje trojročné dieťa od školského roka 2025/26.

Ak pre dieťa nie je dostupné miesto v spádovej škôlke v obci, starosta musí zabezpečiť miesto v inej škôlke v okolitej obci. Obce majú na najbližšie dva školské roky možnosť zriadiť škôlku aj v iných priestoroch, ktoré má obec k dispozícii. Tie nemusia spĺňať až také prísne hygienické normy.

(Doteraz zákon zaručoval  miesto v škôlke až v predškolskom ročníku.)

Podpora od štátu

Druhou zmenou  je reforma podporných opatrení. Podľa nej má právo na podporu od štátu každé dieťa, ktoré má špeciálne potreby (doučovanie, psychologická pomoc, doučovania matematiky, podporu dieťaťa s imobilitou a iné) 

  • Od roku 2026 bude mať štát povinnosť zaplatiť podporu dieťaťu, ktoré to bude potrebovať. 

Konkrétne postupy by mal rezort školstva dopracovať v katalógu podporných opatrení, podľa ktorého bude jasné, na akú podporu budú mať nárok školy a deti.

Napíšte komentár