15. 06. 2024 Vít

Výstava slovenských kopovov

12.04.2023 Autor: Annie
Termín: 04.05.2024 Mesto:Zvolen Zdroj:stránka organizátora
Bez nazvu

Zdroj: slovensky-kopov.sk

DÁTUM A MIESTO KONANIA:
sobota 04.05.2024, Park Technickej univerzity vo Zvolene


PROGRAM:*

 • Prijímanie psov: 8:45 – 9:45
 • Zahájenie výstavy: 10:00
 • Posudzovanie: 10:15 – 14:00
 • Záverečné súťaže: 14:00 – 14:30

*zmena programu vyhradená

TRIEDY:

 • Mladší dorast: od kompletnej vakcinácie do veku 6 mesiacov
 • Dorast: od 6 do 9 mesiacov
 • Mladých: od 9 do 18 mesiacov
 • Stredná: od 15 do 24 mesiacov
 • Otvorená: od 15 mesiacov
 • Pracovná: od 15 mesiacov s pracovným certifikátom
 • Šampiónov: od 15 mesiacov s titulom CH alebo ICH
 • Čestná: od 15 mesiacov s titulom CH, ICH, Národný víťaz, Klubový
 • víťaz, Víťaz špeciálnej výstavy
 • Veteránov: od 8 rokov

SÚŤAŽE:
Najkrajší pár psov – Pes a suka jedného plemena, ktorí boli na výstave
posúdení a sú v majetku jedného majiteľa, nie spolumajiteľa. Majiteľ
musí byť uvedený v preukaze pôvodu.
Chovateľská skupina – Do súťaže môže chovateľ prihlásiť min. troch
a max. 5 jedincov pochádzajúcich z vlastného chovu, ktorí pochádzajú
z rôznych spojení (min. od dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli
na výstave posúdení. Psi nemusia byť v majetku chovateľa.


TITULY
:
CAJC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých.
CCJ – čakateľstvo na Klubového šampióna krásy mladých KCHSK môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých.
CAC SR – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1.
CC – čakateľstvo na Klubového šampióna krásy KCHSK môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1.
Reserve CAC SR – môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bolo udelené čakateľstvo CAC.
Svetový klubový víťaz mladých 2024 – titul získava automaticky pes a suka, ktoré získali čakateľstvo CAJC v triede mladých.
Svetový klubový víťaz 2024 – najlepší pes a suka. Do súťaže postupujú psy a suky, ktoré získali CAC.
Najkrajší mladý jedinec plemena (BOJ) – udeľuje sa najlepšiemu mladému psovi alebo suke, nastupujú jedince, ktoré získali CAJC.
Najkrajší z opačného pohlavia (BOS) – Do súťaže nastupujú víťazní jedinci opačného pohlavia ako je víťaz plemena.
Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke. Do súťaže nastupujú psy a suky, ktoré získali CAJC, titul Svetový klubový víťaz a výborný 1 v triede veteránov.

 

Napíšte komentár