15. 06. 2024 Vít

Veľká noc Historického múzea

08.04.2023 Autor: Laura , Foto: snm.sk
Termín: 08.04.2023 Mesto:Bratislava Zdroj:stránka organizátora
c velka noc 1050

Zdroj: snm.sk

Veľká noc v SNM – Historickom múzeu na Bratislavskom hrade patrí aj komentovaným prehliadkam.

Počas soboty 8. 4. 2023 si v cene vstupného môžete pozrieť až 6 rôznych komentovaných prehliadok! Nadviažeme na atmosféru stredovekých remeselných trhov, ktoré vám návštevu Hradu budú spríjemňovať celé veľkonočné sviatky, pozrieme sa do expozície Dejiny Slovenska, ako aj do našich výstav. Kompletný program nájdete nižšie. Počas veľkonočných sviatkov bude otvorená aj naša najnovšia výstava Príbeh holíčskej manufakúry, ako aj výstava Miro Žbirka: Roky a dni.

Hrad v stredoveku

 

10:30 BRATISLAVSKÝ HRAD V STREDOVEKU
Počas prehliadky sa zameriame na stredoveké dejiny Hradu. Povieme si, kde stáli architektúry v 11. až 13. storočí a ako pravdepodobne vyzerali. Pozornosť budeme venovať predovšetkým prestavbe Hradu za Žigmunda Luxemburského. Ukážeme si gotické prvky skryté pod barokovou fasádou a zhodnotíme význam Hradu v 15. storočí. Sprevádza Juraj Kucharík, kurátor oddelenia starších dejín. Stretnutie na Čestnom nádvorí pri soche Svätopluka. Trvanie 50 - 60 min.

slovensko v stredoveku

12:30 DEJINY SLOVENSKA SO ZAMERANÍM NA STREDOVEK
Bol stredovek skutočne "temný"? Veď práve v tomto období vznikali na našom území mestá, budovali sa veľkolepé svetské a sakrálne stavby, v Bratislave pôsobila naša prvá univerzita a (nie len) na Spiši tvorili umelci diela európskeho významu. Okrem kultúrnych premien sa v stredoveku odohrali aj významné politické udalosti. Slovensko sa stalo súčasťou Uhorského kráľovstva. Čo sa dialo na našom území v rokoch 1000 až 1526 si povieme v expozícii Dejiny Slovenska, v časti venovanej obdobiu stredoveku. Sprevádza: Juraj Kucharík, kurátor oddelenia starších dejín. Začiatok: Stretnutie na Slávnostnom schodisku na 3. poschodí. Trvanie 50 - 60 min.

na slávu a chválu

13:30 NA SLÁVU A CHVÁLU...
Na autorskom sprevádzaní výstavou Na slávu a chválu, na ktorej Historické múzeum predstavuje kresťanské motívy zo zbierok výtvarného umenia, sa počas veľkonočných sviatkov sústredíme predovšetkým na udalosti z Kristovho života, ktoré súviseli s týmto, pre kresťanov významným, obdobím. Zastavíme sa pri umeleckých dielach autorov jednotlivých období – v časovom rozpätí od gotiky po barok a priblížime si akým spôsobom tento príbeh reflektovali vo svojej tvorbe, do akej miery zachovávali ustálené ikonografické podoby jednotlivých kompozícií, aké výrazové prostriedky použili a pod. Sprevádza: Hana Kližanová, kurátorka výstavy. Stretnutie na začiatku výstavy Na slávu a chválu... na 2. poschodí. Trvanie približne 60 min.

kelti z Bratislavy

14:30 KELTI Z BRATISLAVY
V 1. stor. pred Kristom prišli zo západu Kelti na územie, kde sa teraz týči Bratislavský hrad. Oppidum, ktoré si tu vybudovali, bolo odhalené vďaka práci archeológov dlho po konci tejto civilizácie a hovorí nám veľa o živote a technológiách Keltov – výrobe keramiky, kovolejárstve či spracovaní textilu, ale aj o ich vzťahu s Rímskou ríšou. Počas našej prehliadky nevynecháme ani odhalenú dlažbu priamo pod nádvorím hradu a pozrieme sa aj na najstaršiu zachovanú rímsku stavbu na našom území – priamo v nálezisku Rím II., kam sa návštevník bežne len tak nedostane. Sprevádza: Martin Kašák, lektor. Stretnutie na začiatku výstavy Kelti z Bratislavy na -1. poschodí. Trvanie približne 60 min.

dary pápežov

15:30 DARY PÁPEŽOV SLOVENSKU
Atmosféru Bielej soboty dotvorí aj kurátorský sprievod výstavou Dary pápežov Slovensku, na ktorej vám priblížime vznik výstavy, ale aj historické pozadie skrývajúce sa za prezentovanými darmi od šiestich pápežov a ukážeme si aj dary, ktoré sa dostali na Slovensko cez železnú oponu. Výstava ponúka aj pohľad na umelecko-remeselnú produkciu súčasných talianskych zlatníckych dielní a vatikánskej mozaikárskej dielne. Sprevádza Alena Piatrová, kurátorka výstavy. Stretnutie vo výstave Dary pápežov Slovensku na 1. poschodí. Trvanie 50-60 min.

Dejiny hradu

16:30 DEJINY BRATISLAVSKÉHO HRADU
Od doby bronzovej až po nedávnu rekonštrukciu - čo lákalo rôzne kultúry na hradný kopec? Pozrite sa spolu s nami na dejiny Bratislavského hradu. Pri našom bádaní nevynecháme ani keltské oppidum či Veľkú Moravu a pripomenieme si aj osobnosti ako bol Žigmund Luxemburský, Mária Terézia či Alfred Piffl. Sprevádza Martin Kašák, lektor. Prehliadka začína na prízemí Bratislavského hradu pri šatni. Trvanie približne 60 min.


SNM – Historické múzeum je počas veľkonočných sviatkov otvorené každý deň od 10:00 do 18:00 (posledný vstup o 17:00). K dispozícii vám budú naše výstavy takto:

Piatok 7. 4. – otvorená výstava Miro Žbirka: Roky a dni
Sobota 8. 4. – otvorené všetky výstavy a expozície SNM – HM
Nedeľa 9. 4. – otvorené všetky výstavy a expozície SNM – HM
Pondelok 10. 4. – otvorené všetky výstavy a expozície SNM – HM okrem Klenotnice

 

 

Napíšte komentár