09. 12. 2023 Izabela 1°C Zamračené

Dobrá správa: Náhradné výživné až do výšky výživného určeného súdom

Autor: MS, V spolupráci
family g0f4c4692c 1280

Zdroj: pixabay.com

Rodičia, ktorí sú samo živitelia veľmi dobre vedia ako náročné je finančne zabezpečovať dieťa. V prípade ak pre nezhody s partnerom nie je výživné riadne platené alebo pre iné dôvody vypadne, je možné požiadať o náhradné výživné. Aktuálne sa zmenili východiská pre náhradné výživné a samo živitelia si prilepšia. 

Ak povinní rodič neplatí, nastupuje náhradné výživné

O tom, čo je a ako sa vybavuje výživné sme už písali tu. Ak povinný rodič výživné neplatí, nastupuje náhradné výživné, o ktoré môžete požiadať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Toto náhradné výživné slúži na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade ak si povinná osoba (rodič alebo iná fyzická osoba) neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, alebo ak nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného.

Kto môže žiadať náhradné výživné?

O náhradné výživné si môže požiadať len oprávnená osoba ako žiadateľ. Žiadateľom môže byť rodič dieťaťa, iná fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti (okrem žiadosti o náhradné výživné za sirotský dôchodok), nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté.

Čoho sa týkajú zmeny vo výživnom?

Zmeny náhradného výživného sa sústreďujú najmä na výšku výživného a aj podmienky na podanie žiadosti o priznanie náhradného výživného. Kľúčová je výška náhradného výživného, ktorá doposiaľ tvorila výšku 3,7-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. V prípade ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť len čiastočne, náhradné výživné sa poskytne vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, ktoré sa zohľadňuje najviac vo výške 3,7–násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa a výškou zaplateného výživného.
V praxi to vyzerá tak, že do konca roka 2021 dieťa dostalo maximálne (368,37 €). Po zmene od januára 2022 sa obmedzenie dávky zruší a výška náhradného výživného bude identická so stanovenou výškou výživného súdnym rozhodnutím alebo schválenou dohodou rodičov.
Rozdiel sa týka aj návrhu o podanie náhradného výživného. V súčasnosti je potrebné aby uplynula doba najmenej 2 mesiace od kedy sa naposledy zaplatilo výživné respektíve od kedy ho vymáha exekútor. Po zmene tento časový údaj nie je predmetný. Jediné kritérium je aby bol podaný návrh na exekúciu vo vzťahu k výživnému.

Od kedy platí táto zmena?

Novelizácia je platná od 1.1.2022. Do tohto dňa sa úrad práce sociálnych vecí a rodiny riadil starými pravidlami, ktoré limitovali náhradné výživné. Po novom žiaden limit výšky náhradného výživného neexistuje.

Čo je potrebné urobiť aby mi bolo priznané náhradné výživné?

V prvom rade je potrebná žiadosť, pri ktorej by mali byť priložené aj prílohy. Ide najmä o: právoplatný rozsudok, potvrdenie súdneho exekútora o doručení návrhu na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom súdu, potvrdenie Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí, ak je povinný rodič v zahraničí, potvrdenie školy o riadnom plnení školskej dochádzky alebo potvrdenie o sústavnej príprave dieťaťa na povolanie štúdium.

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 


Spokojni rodicia spokojne deti. S touto odvekou pravdou pracujeme dnes a denne v nasej advokatskej kancelarii. Vieme ze rodina a praca predstavuju klucove piliere zivot nas vsetkych. Prave v ob 1

Komentáre Napíšte užívateľskú recenziu

  • viera zigova 27.12.2022, 23:10

    nahradne vyzivne zvysene od 14.12.2022 kolko

  • viera zigova 27.12.2022, 23:07

    dobry vecer mam nahradne vyzivne na 5 deti vo vyske 367€a chcem sa opytat. v january. 2023 zvysene. boli. a kolko

RSS kanál pre komentáre na tejto stránke | RSS kanál pre všetky komentáre

Napíšte komentár