07. 12. 2023 Ambróz 3°C Dážď so snehom

Európsky týždeň športu 2021

23.09.2021 Autor: Annie
Termín: 30.09.2021 a ďalšie Mesto:Banská Bystrica Zdroj:stránka organizátora
ETS 2020 nahlad 777x1200

Zdroj: banskabystrica.sk

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2021 si pripomenieme jeho siedmy ročník. Hlavnou témou kampane ostáva výzva „BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Mesto Banská Bystrica podporí európsku kampaň športovými aktivitami v oblasti športu pre všetkých.


PROGRAM
:

23.30.9.2021


ŠKÔLKÁR V POHYBE pohybové aktivity pre deti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, ktoré budú počas Európskeho týždňa športu prebiehať v zapojených materských školách


ŠPORTOVÉ AKTIVITY žiakov banskobystrických základných škôl, ktoré budú prebiehať počas hodín telesnej výchovy, či v školských kluboch detí, ako napríklad:

Deň bez áut netradičná športová činnosť s dopravnou tematikou

Šarkaniáda súťaž v púšťaní šarkanov žiakov

Skáčeme pre zdravie súťaž ročníkov a tried v počte naskákaných skokov cez švihadlo

Atletika, loptové hry, strečingové cvičenia a inéšportové aktivity žiakov


ŠPORTOVÝ KVÍZ pre obyvateľov mesta prostredníctvom formulára zverejneného na web stránke mesta a na sociálnych sieťach. Spomedzi najúspešnejších účastníkov budú vyžrebovaní traja výhercovia vecných cien


23.9.2021


ŠPORTOVÝ DEŇ PRE PEDAGÓGOV základných škôl netradičné športové disciplíny pre pedagógov banskobystrických základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, ktoré sa bude
konať v športovom areáli ZŠ s MŠ Radvanská, v čase od 14.30h do 17.00h


25.9.2021


DEŇ HVIEZD turistický výstup na Vartovku, kde budú pripravené súťaže pre najmenších ako aj voľný vstup pre registrovaných do priestorov Hvezdárne,10.00h 15.00h27.9.2021


VÝŽIVA PRE ENERGIU A VÝKON online prednáška Daniela Weissa, výživovéhokouča na tému zdravej výživy s možnosťou konzultácie otom,ako vylepšiť svoj životný štýl, ktorá sa bude konať pre
registrovaných účastníkov online od 16.00h do18.00h


28.9.2021


NA DNO ŠTUDENTSKÝCH SÍL brannošportová netradičná súťaž pre stredoškolákov, ktorá sa uskutoční na rozcvičovacom atletickom štadióne na Štiavničkách, od 10.00h do 15h


30.9.2021


ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2021 krajské kolo v orientačnom behu zmiešaných družstiev žiakov a žiačok, ktorá bude prebiehať v areáli Strednej odbornej školy, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica , od 8.30h
do15.00h


30.9.2021


ŽIACKA CHODECKÁ LIGA 1. kolo chodeckej súťaže, ktorá bude prebiehať v športovom areáli ZŠ s MŠ Radvanská, od 8.00h do12.00h

Napíšte komentár