25. 06. 2024 Tadeáš

Rodičia, dovolenkári. Máte už cestovný pas pre vaše dieťa?

Autor: MS, V spolupráci

104430779 600545887531886 259840331014655121 nTeploty vonku ale aj uvoľnené protipandemické opatrenia, lákajú dovolenkárov aj za hranice Slovenska. Kde, ako a koľko stojí vybavenie pasu pre vašu ratolesť?

NEZABÚDAJTE, že bez platného pasu sa nikam cestovať nedá, preto pamätajte nato ešte skôr, než sa niekam vyberiete. Každé dieťa, ak chce niekam vycestovať do zahraničia, musí mať nevyhnutne cestovný pas.   

Kto ho môže dieťaťu vybaviť?   

Za občana mladšieho ako 15 rokov, teda dieťa, podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu:

  • zákonný zástupca- rodič dieťaťa,
  • iná fyzická osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručník alebo opatrovník, ktorý vyhotovený cestovný pas prevezme.

Čo ak sme rozvedení rodičia alebo spolu nežijeme? Kto z nás môže o vydanie pasu pre dieťa požiadať?

Ak sú rodičia rozvedení a nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu vo veciach týkajúcich sa cestovného pasu (podanie žiadosti o vydanie cestovného pasu, prevzatie vyhotoveného cestovného pasu), prípadne nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení výkonu rodičovských práv alebo obmedzení výkonu rodičovských práv, môže vybavovať tieto záležitosti ktorýkoľvek z rodičov, pričom súhlas druhého rodiča sa nevyžaduje.

Kde sa vybavuje vydanie cestovného pasu?

Požiadať o vydanie cestovného pasu pre dieťa môžete na ktoromkoľvek oddelení dokladov, a to bez ohľadu na miesto trvalého či prechodného pobytu dieťatka.

Aké doklady a dokumenty potrebujem k žiadosti o vydanie cestovného pasu?

  • originál rodného listu dieťaťa,
  • občiansky preukaz alebo cestovný pas osoby, ktorá požiada o vydanie cestovného pasu dieťaťa,
  • zaplatiť správny poplatok za vydanie cestovného pasu (možno využiť platobné terminály alebo kiosky priamo na oddelení dokladov čo je skutočná výhoda). 

Ako sa žiadosť podáva a vypisuje?

Tak s tým si hlavu nelámte vôbec. Jednoducho prídete aj s dokladmi uvedenými vyššie na oddelenie dokladov, a všetko za vás už vypíše pani za okienkom, od vás sa očakáva len podpis na konci žiadosti

Musí byť dieťa prítomné pri vyhotovovaní pasu?

Ak vybavujete cestovný pas pre dieťa, je nutné, aby sa dieťa dostavilo a teda prišlo osobne s vami k podaniu žiadosti, akokoľvek sa vám to zdá byť nezmyselné. Je to kvôli tomu, že sa snímajú biometrické údaje dieťatka.

Ako vyzerá vyhotovenie pasu?

Pracovníci oddelenia nasnímajú podobu tváre dieťaťa. Ak je ešte naozaj veľmi malinké a neudrží ani hlásku, vtedy sa na rodiča dá biela plachta a tento dieťatko drží v náručí. 

Koľko stojí vydanie cestovného pasu pre dieťa a ako dlho sa čaká?

Vydanie cestovného pasu 

Do 30 dní

Do 10 dní

Do 2 dní

Občan mladší ako 6 rokov

8 eur

16 eur

24 eur

Občan od 6 do 16 rokov

13 eur

26 eur

39 eur

Občan starší ako 16 rokov

33 eur

66 eur

99 eur

Vydanie cestovného pasu (na 1 rok)

Do 30 dní

Do 10 dní

Do 2 dní

Občan mladší ako 16 rokov

8 eur

16 eur

24 eur

Občan starší ako 16 rokov

30 eur

60 eur

90 eur

Vydanie cestovného pasu ako náhrada za platný cestovný doklad pri zápise údaja o ŤZP

Do 30 dní

Do 10 dní

Do 2 dní

Občan do 6 rokov

4 eura

8 eur

12 eur

Občan od 6 do 16 rokov

6,50 eura

13 eur

19,50 eura

Občan starší ako 16 rokov

16,50 eura

33 eur

 

49,50 eura

Zdroj: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_spravne-poplatky-za-cestovny-p/

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 

vizitka

Napíšte komentár