08. 12. 2021 Marína 4°C Jasno

Tvorivá súťaž Komora babky Želky

03.06.2021 Autor: Krajská knižnica v Žiline, Foto: Krajská knižnica v Žiline
Termín: 21.06.2021 a ďalšie Mesto:Žilina Zdroj:stránka organizátora

komora babky

1. časť: Literárna a výtvarná súťaž

Deti za zoznámia s vybranou časťou rukopisu Komora babky Želky. Príbeh dotvoria podľa vlastnej fantázie alebo vytvoria ilustráciu. Podmienky literárnej a výtvarnej časti súťaže:

  • literárna práca – dokončenie príbehu, nesmie prekročiť 3 A4,
  • výtvarná práca – ilustrácia, môže byť obrázok v ľubovoľnej technike (pastel, tuš, temperové farby, pastelky atď…) na formáte nie väčšom ako A4,
  • každý súťažiaci sa môže zúčastniť:

a) len literárnej formy,
b) len výtvarnej formy,
c) obidvoch – literárnej aj výtvarnej.

Deti môžu ilustrovať pôvodný text, s ktorým sa zoznámili alebo ich vlastné dokončenie príbehu.

Súťažné práce nám posielajte do 21. 6. 2021 emailom na kniznica@krajskakniznicazilina.sk, alebo poštou na adresu Krajská knižnica v Žiline, A. Bernoláka 47, 011 77,  alebo ich môžete doniesť osobne priamo do knižnice.

V každej knižnici zo súťažných prác vyberieme 3 najlepšie literárne a tri najlepšie výtvarné práce, ktoré odmeníme vecnými cenami. Výsledky oznámime 28.6. 2021 na webových stránkach knižníc a na Facebooku. Vyhodnotenie súťaže spojené s odovzdaním cien sa uskutoční v septembri 2021. V prípade nepriaznivej pandemickej situácie bude vyhodnotenie on-line.

Z výtvarných prác, ktoré nám pošlete, zrealizujeme v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline výstavu.

2. časť: Kvíz

Deti si môžu zábavnou formou overiť

  • schopnosť porozumieť textu, koncentráciu,
  • logické myslenie,
  • praktické vedomosti z oblasti pestovania kultúrnych rastlín.

Kvízové otázky zverejníme 21. 6. 2021

  • kvízu sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré sa nezúčastnili literárnej a výtvarnej súťaže,
  • na kvízové otázky odpovedzte zakrúžkovaním jednej z možností a), b), c),
  • kvízové odpovede posielajte na adresu: mikolasovakata@gmail.com

Napíšte komentár