16. 06. 2021 Blanka 30°C Jasno

Prvá Lesná škola bude slúžiť deťom bezplatne. Ponúka zážitkové učenie o lese

Autor: Petula , Foto: forestschools.eu
Miesto:Koháryho 2, 934 01 Levice

LESY SR š. p. zriadili vo svojom odštepnom závode v Leviciach prvú Lesnú školu na území Slovenska. Zriadenie Lesnej školy je súčasťou cezhraničného projektu s maďarskými lesníkmi z Ipoly Erdö. Spoločne spustili projekt na vybudovanie jedinečnej Lesnej školy Odštepného závodu v Leviciach.

Novovybudované výučbové strediská, demonštračné objekty, náučné chodníky a lesní pedagógovia priblížia les cieľovým skupinám na rozlohe viac ako 10 000 m2. Lesná škola Levice zaujme na ploche viac ako 4 100 m2 svojím inovatívnym poňatím, bude lokalizovaná priamo v meste a prinesie okrem prvkov vizuálneho pozorovania a poznávania aj možnosti rozvoja praktických zručností.

lesna skola7

Zdroj: forestschools.eu

Lesná škola je exkurzívno – poznávacia prevádzka pre škôlky, školy a verejnosť v sprievode odborných pracovníkov Lesnej školy.

Koncepcia prevádzky je na báze exkurzie, názorných ukážok, praktických prác v dielni, hmatovej a vizuálnej ukážke povrchov alebo vzoriek prvkov lesa. Spoznávať zver umožňujú preparáty lesných zvierat, ktoré deti budú môcť vidieť v rámci interiérového vybavenia LŠ. Významnou súčasťou interiéru  je časť, ktorá približuje históriu lesníctva.

Objekt svojou funkciou umožňuje spoznávanie lesa aj vtedy, keď sa tam nedá ísť. Ďalej má hravou formou ukázať deťom, čo les ukrýva a čo obsahuje počas celého roka.

V interiéri je na prvom podlaží diorámová miestnosť, kresliareň, tvorivá dielňa, na poschodí náučná/ konferenčná miestnosť a poznávacia miestnosť. V exteriéri sa nachádza  miniarborétum, detské ihrisko s rôznymi  prírodnými zaujímavosťami, slnečné hodiny, strom predkov.

Týmto projektom sa prináša les medzi ľudí a ponúka doplnkové vzdelávanie pre všetkých záujemcov.

Deti aj široká verejnosť sú srdečne vítaní.

Program lesnej školy v Leviciach bude prispôsobený vekovým kategóriám detí a bude sa poskytovať bezplatne.

 

Mapa: N 48° 13′ 22″ E 18° 36′ 5″

Mapa sa nahráva...

Napíšte komentár