27. 01. 2022 Bohuš 8°C Polooblačno

Chránený areál Soví les

Autor: Laura , Foto: sdetmi.com
Adresa:Soví les, Bratislava - Petržalka Telefón: www:stránka organizátora
Hodnotenie:

Soví les je chránený areál v Bratislave v mestskej časti Petržalka, ktorý bol vyhlásený v roku 2010. Má rozlohu 418 700 m². Aj napriek názvu tu zrejme žiadne sovy už nenájdete. Napriek tomu tam žije dosť vzácnych živočíšnych druhov, najmä rýb, obojživelníkov a vtákov. 

Nachádza sa pri nábreží Dunaja medzi Mostom Apollo a Prístavným mostom v dĺžke asi 1 km. Najkrajšia časť zasahuje ešte asi kilometer za Prístavný most.

Účelom vyhlásenia tohto chráneného areálu je zabezpečenie ochrany týchto biotopov európskeho významu: Vŕbovotopoľové nížinné lužné lesy (91E0), Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (91F0), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), druhov európskeho významu a druhov národného významu.

Soví les je prístupný peši i na bicykli z viacerých miest z hrádze medzi mostmi. Les je vhodný na prechádzky po vyznačených chodníkoch. Keďže ide o areál chránený 2. - 4. stupňom ochrany, pohyb mimo nie je dovolený. Z neho je krásna prechádzka popri Dunaji popod bratislavské mosty, kľudne až po Most SNP (Nový most), prípadne Most Lafranconi.

20210302 104414

Zdroj: sdetmi.com

 

Mapa: N 48° 8′ 2″ E 17° 8′ 2″

Mapa sa nahráva...

Napíšte komentár