28. 11. 2023 Henrieta

Meno a priezvisko vášho bábätka. Ako sa určuje, ak..?

Autor: MS, V spolupráci
bloom 1836315 640

Zdroj: pexels.com

Narodilo sa vám dieťatko avšak vy ako rodičia nie ste zosobášení? Alebo ste slobodná či rozvedená mamička a opäť sa vydáte ? Môže mať dieťatko viac mien? Aké sú zásady podľa ktorých sa určuje priezvisko dieťaťa?

Každý musí mať meno a priezvisko. To je fakt. A máme na to dokonca aj zákon, konkrétne o mene a priezvisku. Poriadok v týchto veciach predsa musí byť.

Mien môže mať dieťa najviac tri, vrátane cudzojazyčného mena

Avšak, pozor, ani meno nemôže byť hocijaké. Nemožno určiť meno:

  • hanlivé, neosobné alebo domácku podobu mena, alebo
  • prvé meno totožné s menom žijúceho súrodenca uvedeným v matrike na prvom mieste, alebo
  • osobe mužského pohlavia určiť ženské meno a naopak.

Pri cudzojazyčných menách platí, že: Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na cudzojazyčné meno, ak je všeobecne známe, že takéto použitie mena je v súlade s tradíciou štátu, kde je takéto meno obvyklé. Na požiadanie matričného úradu tieto skutočnosti preukazuje rodič dieťaťa potvrdením zastupiteľského úradu cudzieho štátu.

S priezviskom je to však zložitejšie

1. Najjednoduchšia je situácia, ak sú rodičia dieťaťa zároveň manželia a pri sobáši vyhlásili (a musia to vždy pri uzavretí manželstva vyhlásiť.....), aké bude nielen ich priezvisko po sobáši ale aké bude aj priezvisko pre ich spoločné deti.

  • Ak si manželia zvolia priezvisko jedného z nich ako ich spoločné priezvisko napríklad (Novák a Nováková ako spoločné priezvisko manželov) po uzavretí manželstva, bude toto ich spoločné priezvisko aj priezviskom ich spoločných detí
  • Ak si manželia ponechajú svoje doterajšie priezviská aj po uzavretí manželstva, potom musia pri uzavretí manželstva súhlasne vyhlásiť, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom ich spoločných detí. Napríklad (manželka ostane Nováková ako za slobodna, manžel ostane Holý ako za slobodna, avšak ich spoločné deti sa budú mať priezvisko Holá, Holý, teda po manželovi).

2. Zložitejšie to je v prípade, ak rodičia nie sú zároveň manželia. Potom platí, že:

  • Ak rodičia nie sú manželia ale otec dieťaťa uznal otcovstvo, možno určiť priezvisko dieťatka tak, že pri vyhlásení o otcovstve, ktoré je možné urobiť na matričnom úrade/na súde rodičia vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom pre ich dieťa. Takéto vyhlásenie možno urobiť ešte pred narodením dieťatka,
  • Ak takéto vyhlásenie o uznaní otcovstva nebude urobené, potom dieťa nadobudne priezvisko matky, aké ho má matka v čase jeho narodenia.

3. Najprv dieťatko, potom svadba?
Ak rodičia dieťatka uzavrú manželstvo až po jeho narodení, bude mať takéto dieťa priezvisko určené pre ich ostatné deti.

4. Ak sa matka dieťatka vydá? 
Ak sa vydá matka dieťatka a otec takéhoto dieťaťa nie je známy, potom môžu manželia pred matričným úradom súhlasne vyhlásiť, že priezvisko určené pre ich ostatné deti bude mať aj toto maloleté dieťa.   

 

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 

vizitka

Komentáre Napíšte užívateľskú recenziu

  • Nikola Kováčová 05.12.2022, 12:35

    Platí sa ak chcem bábätku dát meno ktoré nie je v kalendáři mien např . Tiffany Nicol Kováčová

RSS kanál pre komentáre na tejto stránke | RSS kanál pre všetky komentáre

Napíšte komentár