21. 09. 2021 Matúš 17°C Skoro jasno

Aktuálny program relácie RTVS Školský klub

07.01.2021 Autor: Laura , Foto: rtvs.sk
Termín: 25.02.2021 a ďalšie Mesto:Celá SR Zdroj:stránka organizátora
59i9.skolsky klub

Zdroj: rtvs.sk

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu a s ňou spojené prerušené vyučovanie v školách v januári 2021 Štátny pedagogický ústav v spolupráci s RTVS, neziskovou organizáciou Indícia a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici spúšťa opäť vysielanie pre žiakov I. stupňa základných škôl pod názvom Školský klub.

V tomto zimnom termíne od 11. do 28. januára 2021 nadväzuje na vysielanie počas jesenných mesiacov, kedy sa školy v novom školskom roku opäť zatvorili a bolo potrebné nahradiť školské vyučovanie. Aj v súčasnosti sa deti z väčšiny tried a škôl kvôli vážnosti situácie ostávajú učiť z domu. Prinášame im preto prostredníctvom televíznych obrazoviek zaujímavé vyučovanie, ktoré je v súlade s učebnými osnovami.

Školský klub môžu rovnako využiť a sledovať aj školy. Naši „televízni učitelia“ budú učiť každý deň od pondelka do štvrtka, v pondelok slovenský jazyk, každý utorok spoločensko-vedné predmety a vlastivedu, v stredu bude matematika a vo štvrtok sa budeme venovať prírodovedným predmetom. Vysielanie začína vždy o 9. hodine a potrvá 60 minút.

Deti môžu svoje splnené výzvy od televíznych "učiteľov" zasielať  priamo na skolskyklub@ucimenadialku.sk. Reakcie a podnety učiteľov či rodičov, zaslané  na emailovú adresu budú dôležitým podnetom pre tvorbu obsahu ďalších častí Školského klubu.

Témy relácií v týždni od 22.2. do 25.2.2021:

Pondelok o 9:00 na Dvojke, Slovenský jazyk:
Téma: Prieskumníci z tretej C (slovné druhy - prídavné mená; antonymá; tvorba
osnovy, rozprávanie príbehu podľa osnovy, práca s príbehom; prierezová téma - mediálna výchova).

Utorok o 9:00 na Dvojke, Vlastiveda:
Téma: Turistické chodníky, listnaté a ihličnaté lesy, zvieratá voľne žijúce v lese (stopy v snehu), ochrana prírody, chránené oblasti a národné parky, významné osobnosti. Práca s informáciami a tabuľkami. Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova.

Streda o 9:00 na Dvojke, Matematika:
Téma: Geometria - určovanie polohy geometrických útvarov v priestore (manipulatívne činnosti s kockami), umiestniť ich podľa pokynov - vpravo, vľavo, hore, dole, nad, pod, do, na, pred, za, vedľa, medzi, vpredu, vzadu. Geometria - zmenšovanie a zväčšovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti - štvorec a obdĺžnik.

Štvrtok o 9:00 na Dvojke, Prírodoveda:
Téma: Rozmnožovanie človeka, počatie, tehotenstvo, pôrod, detstvo, dospelosť, staroba, smrť.


Archív Školský klub TU. 

 

 

Napíšte komentár