02. 12. 2023 Bibiána 2°C Dážď so snehom

Zmena výšky príplatkov k mzde od roku 2021

Autor: MS, V spolupráci
money 2696235 1280

Zdroj: pixabay.com

A opäť sa niečo mení. Tentokrát k lepšiemu. Hoc ide o nie vysokú sumu, predsa poteší.
Od januára 2021 sa zvyšujú príplatky (mzdové zvýhodnenie) za prácu počas víkendu, počas sviatkov ako aj za nočnú prácu. O koľko sa príplatky zvýšia sa dozviete v tomto článku.

Všetko bude závisieť od minimálnej mzdy

Presne tak. Výška jednotlivých príplatkov (mzdového zvýhodnenia) bude od nového roka závisieť od výšky minimálnej mzdy a bude stanovená pevnou sumou práve z tejto minimálnej mzdy. Tá je momentálne pre dok 2020 vo výške 580 €. Od 1.1.2021 sa minimálna mzda zvýši na sumu 623 €, čo je o 43 € viac.

Od výšky minimálnej mzdy sa následne odvíja a mení aj výška príplatkov za:

  • prácu cez soboty,
  • prácu cez nedeľu,
  • prácu počas sviatku,
  • nočnú prácu.

Oproti predošlému stavu, do 2020, sa suma príplatkov určovala ako percentuálna výška z minimálnej hodinovej mzdy. Od 01.01.2021 sa tento mechanizmus zmení tak, že príplatky budú určené v pevných sumách, a táto závisí od už spomínanej minimálnej mzdy pre roku 2021.

Poďme si to teda rozmeniť na drobné a ukázať si o koľko sa jednotlivé príplatky zvýšia.

1. Príplatok za prácu v sobotu v roku 2021

Momentálne zamestnancovi patrí za prácu v sobotu dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie za každú hodinu práce (čiže príplatok), najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy za hodinu.

Od 01.01.2021 za prácu v sobotu patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej 1,79 € za hodinu.

Ak však vykonávate prácu v sobotu pravidelne, platí, že u  zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, a to najmenej 1,61 € za hodinu.

2. Príplatok za prácu v nedeľu v roku 2021    

Momentálne zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie za každú hodinu (čiže príplatok), najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy za hodinu.

Od 01.01.2021 za prácu v nedeľu patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej 3,58 € za hodinu.

Ak však vykonávate prácu v nedeľu pravidelne, platí, že u  zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, a to najmenej 3,32 € za hodinu.

3. Príplatok za nočnú prácu v roku 2021

Momentálne zamestnancovi patrí za nočnú prácu dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie za každú hodinu práce (čiže príplatok), najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy za hodinu (ak sa jedná o nerizikové práce) a najmenej 50 % minimálnej mzdy za hodinu ak sa jedná o rizikové práce. 

Od 01.01.2021 za nočnú prácu patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej 1,43 € za hodinu nočnej práce- zamestnanec vykonávajúci nerizikovú prácu a najmenej 1,79 € za hodinu nočnej práce- zamestnanec vykonávajúci rizikovú prácu.

Ak však vykonávate prácu, ktorej prevažná časť sa vykonáva počas noci (nočnú prácu), platí, žeje možné u zamestnávateľa dohodnúť nižšiu sadzbu mzdového zvýhodnenia, ak si povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, a to na najmenej 1,25 € za každú hodinu nočnej práce (nerizikovú prácu).

4. Príplatok za prácu počas sviatku

Zamestnancovi patrí za prácu počas sviatku dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100% jeho priemerného zárobku. Teda v tomto prípade nie je mzdové zvýhodnenie viazané a ani sa neodvíja od minimálnej hodinovej mzdy (ako tomu bolo v predošlých prípadoch), ale od priemerného zárobku. Ak u zamestnanca nastane situácia, že bude pracovať počas sviatku a zároveň tento sviatok pripadne na sobotu alebo na nedeľu, bude mať nárok na príplatok za prácu vo sviatok, ale aj nárok na príplatok za prácu počas soboty alebo nedele.

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 

vizitka

Napíšte komentár