18. 06. 2021 Vratislav/Vratislava 34°C Jasno

Nové opatrenia

11.10.2020 Autor: Annie
Termín: 18.10.2020 a ďalšie Mesto:Celá SR Zdroj:stránka organizátora
121369477 4642912489115154 1742197672443027178 n

Zdroj: sdetmi.com

OPATRENIA - RÚŠKA 
Prehľad najdôležitejších zmien:
Od 15. októbra od 6:00 až do odvolania bude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty v exteriéri, interiéri a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy. Špecifikuje sa, že je potrebné mať prekrytý nos aj ústa, a to rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom či šatkou.

Výnimku z tejto povinnosti majú iba:
 • deti do 6 rokov, pre deti od 3 do 6 rokov však platí dôrazné odporúčanie pohybovať sa na verejnosti (v exteriéri, interiéri alebo prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy) s prekrytím horných dýchacích ciest
 • osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia obce (extraviláne), pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
 • žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
 • osoby pri výkone športu
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovanie
 • nevesta a ženích pri sobáši
 • umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
 • tlmočníci do posunkovej reči pri výkone povolania
 • zamestnanci, ktorí sa na pracovisku v interiéri nachádzajú sami
 
OPATRENIA - PREVÁDZKY
Od 15. októbra 2020 od 6:00 sa zatvárajú všetky prírodné a umelé kúpaliská, akvaparky, wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly) fitness centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá). Neplatí to pre prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára.

Prevádzkovateľ verejného stravovania sa bude môcť rozhodnúť, či podnik zatvorí, alebo sa rozhodne pre nasledujúce podmienky:
 • V prevádzkach verejného stravovania nebudú môcť zákazníci konzumovať jedlo a nápoje v interiéri
 • Naďalej sa jedlo a nápoje budú môcť podávať v exteriérových častiach prevádzky (terasy).
 • Podmienka jeden zákazník na 15 štvorcových metrov neplatí pre prevádzky verejného stravovania, ak na terasách zabezpečia a dodržia odstupy dva metre medzi stolmi.
 • Jedlá a nápoje budú môcť prevádzky predávať zákazníkom zabalené so sebou.
 • Naďalej platí obmedzenie otváracích hodín do 22:00 s výnimkou predaja cez okienko alebo donáškových služieb.
 • Počet zákazníkov v prevádzkach nesmie prekročiť koncentráciu v jednom okamihu 1 zákazník na 15 štvorcových metrov z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov. Táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby. Ak plocha určená pre zákazníkov nedosahuje 15 štvorcových metrov, v prevádzke sa môže v jednom okamihu nachádzať len jeden zákazník (so zachovaním výnimky pre deti).
 • Do priestorov obchodného domu bude môcť vstúpiť iba osoba s telesnou teplotou najviac 37 stupňov Celzia. Aj pre obchodné domy platí obmedzenie jeden zákazník na 15 metrov predajnej plochy všetkých prevádzok určenej pre zákazníkov so zachovaním výnimky pre deti. Do tejto plochy sa nezapočítavajú spoločné priestory obchodného domu. Prevádzky verejného stravovania v obchodných domoch budú taktiež môcť podávať jedlo a nápoje iba zabalené so sebou. Konzumácia jedál a nápojov v obchodných domoch taktiež nebude povolená.
 • Predajne potravín a drogérie umožnia od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 vstup iba osobám nad 65 rokov. Seniori však budú môcť nakupovať aj v inom čase, dôrazne im však ako rizikovej skupine odporúčame, aby využívali tento vyhradený čas, pretože najmä v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín obyvateľstva.
OPATRENIA - HROMADNÉ PODUJATIA
Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu nad 6 osôb.
 • Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v čase začiatku podujatia negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín. Tieto hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pre jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Pri splnení týchto podmienok je na tomto podujatí možné podávať jedlá a nápoje.
 • Výnimku zo zákazu majú obrady krstu, sobáša a pohrebu, vrátane civilných verzií. V takýchto prípadoch musia účastníci dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov, v ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné. Počet účastníkov v interiéri v jednom okamihu nesmie prekročiť limit jedna osoba na 15 štvorcových metrov.
 • Výnimku zo zákazu majú aj hromadné podujatia nevyhnutné pre priebeh najvyšších súťaží v hokeji, futbale, hádzanej, basketbale a volejbale (presný zoznam je uvedený v opatrení). Tieto podujatia sa však musia konať bez obecenstva za dodržania podmienok, ktoré Úrad verejného zdravotníctva SR zverejní na svojom webovom sídle.
 • Zákaz hromadných podujatí sa naďalej nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, ako aj ďalšie zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa konajú na základe zákona, ako aj na voľby za dodržania stanovených podmienok.
skolaop

Zdroj: minedu.sk

 

 • od pondelka 12. októbra 2020 prechádzajú až do odvolania všetky stredné školy na dištančnú výučbu
 • špeciálne SŠ ostanú otvorené a na 8-ročných gymnáziách prebehne prezenčná výučba od primy po kvartu
 • všetky krúžky a centrá voľného času budú zakázané
 • zakázaná bude aj skupinová výučba ZUŠ a prevádzka telocviční
 • rušia sa všetky výlety, exkurzie aj lyžiarske a plavecké kurzy
 • rúška musia povinne nosiť žiaci a učitelia prvého aj druhého stupňa (výnimku budú mať nepočujúci a deti s autizmom alebo mentálnym znevýhodnením)
 • školské kluby detí budú pokračovať za prísnych opatrení
 • v materských školách sa nosenie rúšok dôsledne odporúča, deti do 3 rokov nemusia
 • opatrenia platia do odvolania

Napíšte komentár