15. 05. 2021 Žofia 19°C Prehánky, búrky

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre 2020

07.09.2020 Autor: Petula , Foto: FB
Termín: 30.09.2020 a ďalšie Mesto:Nitra Zdroj:stránka organizátora

dni

Tohtoročné celoeurópske septembrové Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) uskutočnia s podtitulom „Minulosť vzdeláva“. Ich cieľom je pozrieť sa na inokedy nesprístupnené miesta, alebo nazrieť na známe miesta cez netradičnú optiku.

DEKD sa už tradične konajú počas mesiaca september, a to až v 50 európskych štátoch. Slovensko sa zapája od roku 1993. Mestá aj obce zo všetkých našich krajov ponúknu tento rok spolu viac než 260 aktivít. Nitra pritom nebude výnimkou. Na podrobný program aktivít súvisiacich s DEKD v našom meste sa môže pozrieť tu:

Program:

UDELENIE KRÁĽOVSKÝCH VÝSAD MESTU NITRA
1.9. – 30.9. /v pracovných dňoch/7.30 – 16.30/
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Fraňa Mojtu 18
Výstava kníh a článkov z fondu krajskej knižnice

ZAHRAJME SA NA ARCHEOLÓGOV
2.9. – 30.9. /utorok-sobota/9.00 – 17.00/
Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova tr.1

NITRIANSKO V ZRKADLE DEJÍN, SKVOSTY DÁVNOVEKÉHO SLOVENSKA, výstavy
9.9.,16.9.,23.9. /streda /10.00, 14.00/
Interaktívny, výchovno-vzdelávací program zameraný na prácu archeológa, plný náučných hier, testov zábavnej archeológie, doplnený o archeologické pexeso a puzzle
Účasť na vzdelávacích programoch je potrebné nahlásiť telefonicky/mailom:037/651 00 00 marketing@muzeumnitra.sk

Sv. JÁN NEPOMUCKÝ – STOPY MINULOSTI V NITRIANSKOM KRAJI
2.9. – 31.10. /utorok-sobota/9.00 – 17.00/
Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova tr.1
Výstava
10.9.,17.9.,24.9. / štvrtok / 10.00, 14.00 /
Tvorivé dielne hravou formou upevnia získané vedomosti o svätcovi, jeho atribútoch. Legendy, film a rozprávanie vdp. Ľubora Gála po stopách J.Nepomuckého priblížia život svätca. Súčasťou budú reštaurátorské práce výtvarných a sochárskych diel
Jána Nepomuckého a bábkové predstavenie , ktoré predstaví bábky v sakrálnej a svetskej úlohe v histórii.
Účasť na vzdelávacích programoch je potrebné nahlásiť telefonicky/mailom:037/6510000, marketing@muzeumnitra.sk

KULTÚRNE DEDIČSTVO REGIÓNU
7.9. – 30.9./v pracovných dňoch/10. 00 – 17.00/
Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3
Výstava tradičných odevných súčastí regiónu Ponitrie a Podzoborie

OD ĽANU PO PLÁTNO

8.9./utorok/17.00 vernisáž
9.9. – 30. 9. /v pracovných dňoch okrem utorka/10.00 – 17.00/
Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3
Interaktívna výstava postupnosti tradičného spôsobu spracovania ľanu s názornými ukážkami autorky Ľubomíry Žilkovej z Kokavy nad Rimavicou

KNIHOMOLE – 140. VÝROČIE NARODENIA M.R. ŠTEFÁNIKA

8.9. – 9. 9./utorok-streda/9.00
Dom Matice slovenskej v Nitre, Dolnočermánska 737
Interaktívne vzdelávanie pre žiakov II.st. ZŠ a študentov SŠ
Výstava o M.R.Š a legionároch 1. sv. vojny prístupná pre širokú verejnosť

ARCHITEKTONICKY HODNOTNÉ OBJEKTY FZKI SPU v Nitre
8.9./utorok/13.30, 19.9./sobota/13.30
Študentský domov Antona Bernoláka, Tr. Andreja Hlinku 38
25. výročie FZKI
Výstava posterov architektonicky hodnotných objektov SPU (NKP) prezentuje funkcionalistický objekt pôvodnej Hospodárskej školy (arch. J. Grossmann) a budovu pôvodnej MŠ na Tulipánovej ul. (arch. J. Polyak)

PAMIATKOVÁ OBNOVA ZOBORSKÉHO KLÁŠTORA, NKP
9.9./streda/17.00
Penzión a reštaurácia ARTin
Ing. arch. Zuzana Holičková, KPÚ Nitra, prezentácia arch. výskumu a pamiatkovej obnovy národnej KP, adaptácia areálu na prezentáciu cyrilometodskej tradície

VÝTVARNÉ DIALÓGY – MINULOSŤ VZDELÁVA – MAĽBA
10.9./štvrtok/16.30
Krajské osvetové stredisko, Zelená miestnosť, Fatranská 3
Prednáška spojená s besedou pre neprofesionálnych výtvarníkov a priateľov výtvarného umenia o vývine realistickej maľby cez modernu až po súčasnosť

LÁSKA SLEČNY ELLIOTOVEJ
11.9./piatok/18.30
12.9./sobota/18.30/ plánovaná premiéra
Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Svätoplukovo nám. 4
V réžii Ľubomíra Vajdičku predstaví divadelnú adaptáciu románu Jane Austenovej, dobový pohľad na Anglicko zač. 19. st. poznačené napoleonskými vojnami
Vstupné: www.dab.sk

DEŇ VEĽKOOPONICKÝCH a MALOOPONICKÝCH v OPONICIACH a HORNÝCH LEFATOVCIACH
12.9./sobota/9.00 – 18.00/
Malý kaštieľ v Horných Lefantovciach, Hlavná ul. 188, NKP
Podujatie je prezentáciou kult. – spoloč. hodnôt Oponíc a Horných Lefantoviec
Komentované prehliadky „Spanilá jazda“ veteránov, premiéra divadelnej hry „ V sudcovom dome“ v Malom kaštieli v Horných Lefantovciach
Vstupné dobrovoľné
Prihlasovanie: peter.phoenix1@gmail.com, 0904 416 007

NITRA NA STARÝCH FOTOGRAFIÁCH
17.9./štvrtok/10.00
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Fraňa Mojtu 18
Prezentácia spojená s prednáškou Štefana Košlaba (autora knihy Ring smrti) a diskusiou o rozvoji a výstavbe mestských častí Nitry v 2. pol. 19. st. – 1. pol. 20. stor.
PROCES
17.9./štvrtok/19.00
Synagóga
Nové divadlo v Nitre predstaví absurdno-satirickú inscenáciu na motívy románu Franca Kafku
z r. 1914. Človek na neznámom mieste, v zajatí „nečitateľnej“ inštitúcie, bez prezumcie neviny, súkromia a pravidiel
Vhodné pre divákov od 15 rokov
Vstupné: 8,- €, zľavnené 6,- € (študenti, seniori, ZŤP)
Predpredaj: TIC Nitra od 31. 8. 2020
Vznik inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

KOMENTOVANÁ PREHLIADKA KLUCHOVHO PALÁCA, NKP
17.9./štvrtok/17.00
Kluchov palác („U Corgoňa“), Samova 16
Ing.arch. Zuzana Kramárová, KPÚ Nitra, Mgr.Peter Buday, PhD., FF UK v Bratislave, komentovaná prehliadka jednej z najvzácnejších klasicistických pamiatok pred plánovanou obnovou

NITRIANSKY ŽIVÝ ŠACH
18.9./piatok/11.00, 17.00/
Pešia zóna pred TIC, Štefánikova tr.1
Dobové šachové figúrky ožívajú na obrej šachovnici v rukách profesionálnych hráčov.
Touto hrou si krátili chvíle panovníci už v 8. st.

CESTA K REMESLU
23.9./streda/8.00
ZŠ sv. Gorazda v Nitre, Dlhá 864, Nitra – Chrenová
Tvorivé dielne pre deti zamerané na osvojenie základných techník tradičného remesla – košikárstva pod vedením odb. lektora, podujatie v spolupráci s KOS v Nitre

OBNOVA BÝVALEJ HOSPODÁRSKEJ ŠKOLY V NITRE, NKP
23.9./streda/14.00
Fakulta ZKI SPU v Nitre, Hospodárska 7
Doc. Ing.arch. Roberta Štěpánková, PhD, SPU v Nitre, Ing.arch. Zuzana Holičková, KPÚ Nitra
Komentovaná prehliadka funkcionalistickej stavby bývalej Štátnej odbornej hospodárskej školy z r. 1932 od arch. Jiřího Grossmanna. Bývalý dobový štandard architektúry je dnes ukážkou vysokej úrovne estetiky a kultúry.

PRIEBEH OBNOVY VILY K (vila Kollmannovcov), NKP s prioritou obnovy
24.9./štvrtok/17.00
Vila K, Kmeťkova 22
Ing. arch. Zuzana Kramárová, KPÚ Nitra, komentovaná prehliadka funkcionalistickej vily arch. Oskara Singera pred komplexnou obnovou

GRILOVAČKA NA KLÁŠTORE
26.9./sobota/15.00
Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu
Zoborský kláštor, Kláštorská 148
Hudobný hosť, tvorivé dielne pre deti

MÚRY OŽÍVAJÚ
26.9. /sobota/15.00 – 19.00/ (presunuté z 1.9.2020)
Zoborský kláštor, Kláštorská 148
Detské divadelné predstavenie – divadielko Dunajka, komentované prehliadky Zoborského kláštora, virtuálna prehliadka príbytku mnícha, opekačka
V tvorivých dielňach sa deti prenesú v čase do stredoveku a vyskúšajú si prácu prvých vzdelancov.

SLNCE NAD NITROU

27.9./nedeľa/17.00
Záhrada Krajského pamiatkového úradu Nitra, Námestie Jána Pavla II.
Hudobno-literárny večer pod Nitrianskym hradom venovaný slovenskej poézii 19. a 20. st. organizovaný KPÚ Nitra v spolupráci so ZUŠ J. Rosinského v Nitre.

VÝTVARNÉ SPOMIENKY

29.9./utorok/ 10.30 – 12.00 školské skupiny, 14.00 – 16.00 verejnosť, deti, mládež/
Salón, Nitrianska galéria, Župné námestie 3
Zážitková tvorivá dielňa k expozícii Františka Studeného
Vstup voľný
Prihlasovanie: elena.tarabkova@nitrianska galeria.sk


Zmena programu vyhradená

Napíšte komentár