02. 12. 2023 Bibiána 2°C Dážď so snehom

Rozvod v súdnej sieni - ako prebieha rozvodové pojednávanie?

Autor: MS
shutterstock sud

Zdroj: shutterstock.com

ÚFF........., vydýchli ste si. Hádam najťažšiu fázu máte za sebou. Konečne ste spravili rozhodnutie. Návrh na rozvod manželstva je podaný.
Samozrejme, nebolo to jednoduché a veľakrát ste rozmýšľali či to vôbec spraviť alebo nie.  Návrh na rozvod a potrebné dokumenty ste správne podali a už dokonca viete aj to, kto je váš zákonný sudca - tak sa totižto volá ten pán sudca či pani sudkyňa, ktorá bude o vašej veci rozvodu manželstva rozhodovať.

Ale vydýchli ste si len do toho momentu, kým si sami seba predstavíte ako stojíte pred tým zákonným sudcom v dlhom talári a ten sa vás na kadečo, všetko, hocičo pýta. V hlave sa vám premietajú rôzne možné aj nemožné scenáre, už teraz si pripravujete reč a v duchu si hovoríte čo tam asi tak poviete... 
Ukľudním vás, nie je to až také strašné. Klienti si veľakrát predstavujú hrôzostrašné veci a nakoniec povedia: „Mali ste pravdu, nemala/nemal som to až tak prežívať.“     

Ako v skutočnosti vyzerá také pojednávanie o rozvode manželstva? Je to naozaj také strašné či úsmevné ako to vidíte v televízii? Kedy vás predvolajú na pojednávanie? Rozvedú vás už na prvom pojednávaní alebo sa bude to celé šialenstvo ťahať dlho?

Prišlo súdne predvolanie

A je to oficiálne, prišlo súdne predvolanie s dátumom a časom pojednávania. Už viete, kedy sa to vaše pojednávanie bude konať. Predvolanie, čiže pozvanie na súd, si pozorne prečítajte a nezabudnite si so sebou vziať všetky dokumenty, na ktoré vás súd vyzval.

Hlavne si nezabudnite platný občiansky preukaz či pas. To je preto, aby sudca vedel overiť vašu totožnosť. Ak ste v podaní zabudli niečo dôležité pre súd doložiť, v predvolaní vás na to opätovne upozornia s tým, aby ste si daný dokument priniesli so sebou.

Ak ste podávali návrh na rozvod prostredníctvom advokáta, všetko bude na poriadku už v tejto fáze, nemáte sa čoho báť. Práve on presne vie, čo súd nevyhnutne potrebuje a vy nebudete musieť zháňať pár dní pred pojednávaním nejaké potvrdenie, správu, dokument, rozhodnutie, o ktorom ste už možno nadobro zabudli alebo ani len nemáte tušenia, kde sa taký „papier“ vôbec nachádza a kde ho zoženiete.

Kedy si ma predvolajú?

Na pojednávanie si vás sudca zavolá hneď ako to bude možné a ako mu to dovolí jeho rozvrh práce. Sú súdy, kde už dnes sú špecializovaní sudcovia na oblasť rodinného práva, ktorí majú pomocných koordinátorov- teda vyšších súdnych úradníkov, a preto im práca ide oveľa rýchlejšie.

Na súdoch, ktoré majú takto špecializovaných sudcov, môžete očakávať termín pojednávania už v priebehu 3 týždňov od podania návrhu. Ale nie je to pravidlom. Každý súd má istý obmedzený počet sudcov medzi ktorých sa rozdeľujú prípady a preto niekedy sa veci nehýbu tak rýchlo ako by ste čakali. Aj sudcovia sú limitovaní rozvrhom práce tak ako my všetci, ich pracovná doba má tiež svoje hranice.

Ako prebieha pojednávanie - na čo sa tam budú pýtať?      

Súdne pojednávanie ako istý proces, má svoj predpísaný priebeh. Na začiatku sudca otvorí pojednávanie tým, že zistí kto je kto, teda overí si, kto sa pojednávania prišiel zúčastniť a kto chýba.

Hneď v úvode sa Vás opýta, či na  rozvode trváte a ak áno, či si to ešte nerozmyslíte. A teraz si poviete: „To vážne?, Však už sme konečne tu. Čo si mám ešte čo rozmyslieť?  Naozaj, dobre vidíte. Je to tak. Prečo? Pretože súd sa vždy snaží o zmier, a to aj v tomto konaní, ktoré sa zdá byť už na prvý pohľad jasné ako facka - rozveďte nás a basta! 

No, neverili by ste, koľko ľudí, ktorí podali návrh na rozvod manželstva, sa až po tejto otázke, ktorá už bola položená sudcom, v súdnej sieni a s plnou vážnosťou predsa len nerozhodne rozviesť sa. Veru, veru. Dobre položená otázka v správnu chvíľu môže urobiť svoje.

Ak ale na rozvode trváte, sudca si vypočuje vaše dôvody pre ktoré sa chcete rozviesť.  Nezaujíma ich toho až tak veľa, naozaj.  A už vôbec sa vás nebudú vypytovať na to, čo nie je podstatné alebo to, čím by vás ešte viac rozhádali. V podstate vlastnými slovami opíšete v akom stave je momentálne vaše manželstvo a čo je príčinou, že už spolu nechcete tvoriť manželský pár. Súd len zisťuje, prečo v manželstve už nechcete byť alebo v ňom nemáte silu viac pokračovať.
Ďalší okruh otázok sudca smeruje na vaše deti, ak ich máte.

S konaním o rozvod manželstva je nevyhnutne spojené konanie o úprave rodičovských práv a povinností vás ako rodičov k deťom. Tým, že sa chcete rozviesť sa nič nemení na tom, že ostávate rodičmi a o deti sa musíte starať aj potom, čo už nebudete spolu žiť a budete oficiálne rozvedení.

Ako sme už uvádzali v predchádzajúcom článku, kameňom úrazu sú v rozvodovom konaní deti a ich ďalší osud, teda to, či sa rozvádzajúci manželia vedia dohodnúť na tom, komu budú zverené a aká bude výška výživného na deti alebo nie.  

Rozvedú nás na prvom pojednávaní?

To, ako prebieha pojednávanie a ako dlho bude trvať závisí od toho, či ste rozhodnutí sa rozviesť a viete sa dohodnúť na budúcnosti vašich detí - teda uzavriete rodičovskú dohodu a súd ju len pretaví do rozsudku o rozvode manželstva alebo pojednávanie využijete naplno ako  „pole boja“ .

V prvom prípade, teda ak sa viete aj napriek tomu, že vaše manželstvo nevyšlo, rozumne dohodnúť na tom ako to bude s deťmi (komu budú zverené a aká bude výška výživného), a hoci aj za pomoci sudcu korigujete priamo na súde svoje predstavy tak, aby boli v záujme detí, súd manželstvo pravdepodobne rozvedie už na prvom pojednávaní. Je fajn, ak ako rodičia vy sami rozhodnete o svojich deťoch a dohodnete sa. Veď predsa rozvodom manželstva nekončíte ako rodičia. Tými zostanete do konca ich života. Len vy poznáte ich potreby a viete čo si želajú aj oni samy.

Ak sa ale na rozvode a osude detí neviete dohodnúť, lepšie povedané, neviete spolu už ani dobre komunikovať (aj to sa stáva...), bude priebeh pojednávania komplikovanejší. Každý z rozvádzajúceho páru má iné videnie sveta, svoju pravdu a akákoľvek dohoda vôbec nie je možná. V takomto prípade to musí byť sudca ako autorita, ktorému je jasné, že manželstvo je už rozvrátené a cesty späť niet, rozhodnúť o tom, komu Vaše deti zverí  do starostlivosti, určiť výživné na to ktoré dieťa a upraviť styk rodiča, ktorému zverené nebolo tak, aby mal možnosť sa s dieťaťom vídať a tráviť s ním čas.

Verte, takéto pojednávanie je náročnejšie pre všetkých zúčastnených ale tak súd ako aj právny zástupcovia sa riadia len jedným pravidlom, a to najlepším záujmom detí. Lebo tie sú v tejto situácií najzraniteľnejšie a oni samy o svojom ďalšom osude nemôžu rozhodnúť, musia sa tomu jednoducho prispôsobiť.

Takéto pojednávanie, bude pravdepodobne trvať dlhšie a práve práca advokátov v týchto konfliktnejších konaniach je viac ako namieste. Ak ste aj vy v životnej situácií, ktorá je zložitá a neviete sa pohnúť z miesta, resp. svoje záujmy a záujmy vašich detí hájiť, nebojte sa mať pri sebe pomocníka. Všetci sme len ľudia a rozvod manželstva predsa len nasmeruje váš život iným smerom, než ste očakávali.

Je lepšie uzavrieť Rodičovskú dohodu alebo to rozhodnutie nechať na súd? V čom spočíva výhoda rodičovskej dohody? Čo obsahuje rodičovská dohoda a čo obsahuje Rozsudok o rozvode manželstva? Ako s ním môžem naložiť? – odpovede hľadajte a dozviete sa v nasledujúcej poradni. 

Lucia Rakova3

Napíšte komentár