02. 12. 2023 Bibiána 2°C Dážď so snehom

Keď zistíme, že už láska chýba a častejšie skloňujeme slovo rozvod

Autor: MS
shutterstock rozvod

Zdroj: shutterstock.com

Asi každá rodina si za posledné obdobie „doby rúškovej“ prešla svojim. Sú rodiny, ktoré spoločne strávený čas využili na stmelenie vzťahov a prázdniny pre nich začali akosi skôr, avšak pre iné rodiny sa tento čas stal doslova peklom. PREČO? Pretože to pred čím si tá druhá skupina rodín dlhodobo zatvárala oči, vyplávalo na povrch ešte v horšom svetle a nedalo sa predtým ujsť. Vyhrotené manželské konflikty sa ešte viac naštrbili, rodinné povinnosti sa znásobili, nervozita sa stupňovala...

Mnohé manželské páry tento tlak neustálo. Pohár trpezlivosti jednoducho pretiekol a slovo rozvod začalo naberať reálne kontúry.

Keď zvonia svadobné zvony a všetci sú šťastní, nik nemyslí na to, že môže prísť čas, keď pôjdu od seba, deti si budú striedať a každý začne nový život. Všetci vtedy veríme, že je to NAVŽDY. Ale čo ak to nevyjde? Ako sa rozviesť? Ako to bude s deťmi? Budem sa musieť odsťahovať zo spoločného bytu? Aké budem dostávať výživné na deti? Bude to stačiť?

Týmto ale aj iných témam, ktoré vás zaujímajú, sa budeme postupne venovať v rodičovskej právnej poradni.

Ako podať návrh na rozvod?

Povedzme si pravdu, už len to, že ste sa rozhodli sadnúť si za stôl a napísať žiadosť o rozvod, nie je každodenná vec, a už vôbec nie vec príjemná. V hlave máte chaos myšlienok, spomienok, zlosti, trápenia...Ale čo z toho všetkého vlastne napísať? Existuje nejaký formulár ako v banke, typu „vyplňte povinne označené políčka“?, veru nie.

Návrh na rozvod manželstva musí síce obsahovať niektoré povinné údaje avšak dôvody, pre ktoré ste sa rozhodli ukončiť vaše manželstvo sa zovšeobecniť nedajú. Je to len a len na Vás. Na internete je síce veľa vzorov ako takýto návrh na rozvod manželstva napísať, ale len vy najlepšie viete čo je „vo veci.“

Samozrejme, poviete si, veď úplne všetko je potrebné vypovedať a dať na papier, avšak nie vždy je to pravdou. Základom je uviesť, aký je hlavný dôvod prečo návrh na rozvod manželstva podávate a aká je príčina rozvratu manželstva.

Práve tu vám pomôže advokát, ktorý presne vie, čo do návrhu na rozvod napísať a nasmeruje vás. 

Už len to, že ste sa rozhodli a dospeli ste až do tohto bodu si vyžaduje veľa odvahy, avšak niekedy potrebuje každý z nás poradiť a povzbudiť. Ste na križovatke, ktorá zmení váš doterajší život od základov, ktoré ste si tak ťažko dlhé roky budovali. Vyhľadať pomoc právnika či mediátora je preto namieste. Nebojte sa osloviť tých, ktorý vedia ako sa čo robí a odbremenia Vás od rôznych písomností. A navyše, pamätajte, advokát či mediátor je vaším spojencom, nie nepriateľom a mnohokrát práve on vie triezvo vec zhodnotiť a odborne poradiť tak, aby boli vaše záujmy ale predovšetkým záujmy vašich detí naplnené.

Kde niet žalobcu, tam niet sudcu

Povedané ľudskou rečou, rozvod manželstva je možný len na návrh niektorého z manželov, to znamená, že nikto iný okrem nich nemôže návrh na rozvod manželstva platne podať. Súd sám od seba teda nezačne konať, kým nie je podaný Návrh na rozvod manželstva.

Kde sa návrh podáva?

Napísaný návrh sa doručuje písomne poštou na súd alebo ho podáte osobne do podateľne súdu. Ale ktorého súdu? Ak máte ešte stále obaja spoločné bydlisko, resp. aspoň jeden z rozvádzajúcich sa manželov ešte fyzicky býva na mieste spoločného bydliska,  návrh podáte na súd, ktorý je Vašim takzvane príslušným súdom. Je to ten súd, ktorý je príslušný pre váš obvod, miesto kde žijete. Je to v podstate podobné ako to je s obvodom pri určení matriky, školy, škôlky a podobne.

Súd manželstvo môže, nie musí rozviesť

To s čím my, právnici, operujeme často sú slová ako môže, musí. Áno, súd môže ale nemusí manželstvo rozviesť. Súd vždy zisťuje príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi. Znamená to, že zistiť príčinu rozvratu je potrebné a ani sám súd k tomuto nepristupuje benevolentne. Však ani vy ste k podaniu návrhu na rozvod nepristúpili len tak, zo dňa na deň, len na základe jednej hádky... Je to preto, že manželstvo a rodinu je nutné chrániť a rozvod ako taký má byť akousi poslednou možnosťou a prichádza k nemu len v odôvodnených prípadoch. No, ak sa už ďalej nedá a vy v manželstve už nevidíte perspektívu, a čo viac, ak ešte k tomu trpia deti, nič iné neostáva a rozvod je to správne riešenie.      

Bez súdneho poplatku to nepôjde. Alebo áno?

Tento typ súdneho konania nie je vo všeobecnosti oslobodený od platenia súdneho. Za návrh na rozvod manželstva sa platí poplatok vo výške 66 EUR. Existuje však možnosť individuálneho oslobodenia od takéhoto súdneho poplatku, a to v prípade ak žiadateľ (ten kto návrh na rozvod podáva) žije v podmienkach ťažkej materiálnej a sociálnej situácie.  Ak sa nachádzate aj vy vo finančne ťažkej situácií, neváhajte, a požiadajte o oslobodenie od poplatku za rozvod. Nie je čo stratiť, naopak. Peniaze sa vždy zídu. Vzor formuláru na oslobodenie od súdneho poplatku sa nachádza na webovom sídle Ministerstva starostlivosti SR.

Aké podklady potrebujem doložiť?

Nakoľko tu ide ukončenie manželstva je potrebné preukázať súdu, že manželstvo je a existuje. Túto skutočnosť preukážete doložením sobášneho listu. Ak ho neviete nájsť, stratil sa, nemáte k nemu prístup lebo ste sa odsťahovali a ostal v rukách manžela či manželky a nie je ochota Vám ho dať, môžete požiadať matriku o vyhotovenie duplikátu sobášneho listu. Stačí na to len platný občiansky preukaz. Môžete dokonca o duplikát požiadať aj elektronicky.      

Ďalším dokumentom je posledné spoločné bydlisko manželov. Teda potvrdenie z obecného/mestského úradu o tom, že v čase podania návrhu máte s manželom/-kou spoločné bydlisko. Toto potvrdenie vydávajú úrady na počkanie a aj tu Vám  stačí len platný občiansky preukaz.   

Ak z vášho manželstva, ktoré chcete ukončiť, pochádzajú maloleté deti, je už v návrhu na rozvod manželstva nevyhnutné doložiť rodné listy deti, avšak len tých maloletých. Teda detí, ktoré majú menej ako 18 rokov veku. Prečo len tých? Pretože len o týchto bude súd rozhodovať pri vašom rozvode manželstva (to, komu budú na čas po rozvode zverené do starostlivosti, výživnom, spravovaní ich majetku a ich zastupovaní).

Potrebujem právnika?   

Je pravdou, že tento typ konania nie je takým, kde by strana sporu, teda manžel či manželka museli byť právne zastúpení. Ak chcú, môžu sa na súde zastupovať aj sami. Avšak, ak chcete, aby celý proces prebehol rýchlo a bez zbytočných prieťahov, odporúčame nechať sa právne zastúpiť. Je to predsa len stresová situácia a človek niekedy sám nevie čo má robiť a ako reagovať.

Kameň úrazu sú maloleté deti

Ak sú už obaja manželia rozhodnutí, resp. len jeden z nich je rozhodnutý nechať sa rozviesť, rozvod ako taký nebude zložitý. Súd, resp. sudca si v tom veľmi rýchlo urobí jasno a manželstvo rozvedie, nemožno predsa nikoho donútiť žiť v manželstve, ak si to už neželá. Ale ako už bolo uvedené vyššie, s konaním o rozvod manželstva, v prípade, ak z neho pochádzajú maloleté deti, je spojené konanie o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností k maloletým deťom. A mnohokrát, až tu nastáva kameň úrazu a reálny boj o to, komu bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti (či matke alebo otcovi, prípadne obidvom vo forme striedavej osobnej starostlivosti), aká bude výška výživného na to-ktoré maloleté dieťa a podobne.

Čo sa bude diať potom čo už je na súde návrh na rozvod? Ako vyzerá také rozvodové pojednávanie? Je to rovnaké ako to vidíme v súdnej sieni v televízii? Čo sa ma tam budú pýtať? Rozvedú nás hneď na prvom pojednávaní? Ako dlho to všetko bude trvať?

Odpovede na tieto otázky vás čakajú v nasledujúcej právnej poradni.

Lucia Rakova4

 

 

Napíšte komentár