31. 10. 2020 Aurélia 14°C Prehánky

Výstava: Zem, miesto pre život - nespútané živly

03.07.2020 Autor: Petula , Foto: tribecskemuzeum.sk
Termín: 02.10.2020 a ďalšie Mesto:Topoľčany Zdroj:stránka organizátora

Screenshot 2020 07 03 Zem miesto pre zivot nesputane zivly zem miesto pre zivot nesputane zivly pdf

Príroda v dôsledku nadmerného čerpania prírodných zdrojov a intenzívneho, neúnosného zaťažovania produktmi ekonomických činností postupne znižuje až stráca schopnosť vyrovnávať sa so zmenami. Narúšajú sa vzájomné väzby medzi jednotlivými zložkami prírody. Výsledkom toho sú trvalé, nežiaduce zmeny prírody a tieto majú spätný negatívny dopad na existenciu samotného človeka. Tejto v súčasnosti pre ľudstvo naliehavej téme globálnych environmentálnych problémov sa venuje výstava „Zem, miesto pre život – nespútané živly“, ktorú pripravilo Tribečské múzeum v Topoľčanoch v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Textovo-obrazová časť na paneloch približuje 4 živly – oheň, zem, vzduch a vodu z environmentálneho pohľadu. Dôsledky ľudskej činnosti zapríčinili negatívnu zmenu kvality životného prostredia a vyvolali problémy, ktoré majú celosvetový charakter - kyslé dažde, skleníkový efekt, zväčšovanie ozónovej diery, ohrozenie biodiverzity, úbytok tropických dažďových pralesov, nárast objemu odpadov a problémy ich odstraňovania ... Mení sa klíma, vodstvo, pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo.

priroda

Zdroj: Tríbečské múzeum

Napíšte komentár