17. 05. 2021 Gizela 21°C Dážď

INškôlka

Autor: marylyn, Foto: inskolka.sk
Adresa:Polyfunkčný dom Cintorínska – Klemensova Cintorínska 14, Bratislava – Staré Mesto Telefón:02 / 2040 0368 E-mail:info@inskolka.sk www:stránka organizátora
Hodnotenie:

Koncept In škôlka prichádza na Slovensko po 11 rokoch úspešného fungovania v susedných Čechách. Je prvou škôlkou na Slovensku s unikátnou Hejného metódou.


Je to mimoriadne prínosná a dlhoročnou praxou overená metóda, ktorá pomáha zlepšovať matematickú predstavivosť, chápanie súvislostí a logické myslenie. Deťom ponecháva radosť z objavovania hravou formou a všetkými zmyslami, nenásilným, hravým budovaním mentálnych matematických schém. Všetko, samozrejme, primerane veku a individuálnym schopnostiam dieťaťa. Cieľom výuky je, aby si deti vybudovali pozitívny vzťah k matematike, vďaka čomu nebude potom pre ne strašiakom pri vstupe do školy. Súčasťou výučby v našej škôlke je aj zaradenie metódy učenia NTC, ktorá podporuje rozvoj mozgových synapsií detí, tvorenie asociácií, zlepšovanie pamäte a logického myslenia.

Ďalším dôležitým prvkom výučby je detská joga. V spolupráci s Českou asociáciou detskej jogy sú všetci pedagógovia dôkladne zaškolení, aby naučili deti zábavné jogové cvičenia, ktoré učia deti upokojiť sa, relaxovať a ovládať hnev.Joga pomáha deťom pri zlom držaním tela, podporuje zdravý životný štýl, ale aj sebavedomie, učí veselou a hravou formou vnímať svoje telo a emócie.

Jednou z najsilnejších výhod INškôlky je okrem prijímania detí už od 18 mesiacov aj jej predĺžený otvárací čas. Aby rodičia komfortne a bez stresu dokázali lepšie zladiť pracovný čas a presuny, otvorené je  už od 7. hodiny ráno až do 17.30 večer. Inškôlka má rozšírenú výučbu angličtiny, ale pri komunikácii sa uprednostňuje rodný jazyk. Ďalšou pridanou hodnotou je široká ponuka krúžkov. Deťom je tak poskytnutý kvalitne strávený čas aj v popoluňajších hodinách bez nutnosti komplikovaných prevozov detí z krúžku na krúžok. Interiér škôlky je vybavený v súlade so všetkými spomínanými učebnými metódami. Súčasťou areálu škôlky je veľký dvor s rozlohou 330 m2 s detským ihriskom, čo deti, ako aj rodičia určite ocenia.

Keďže je prevádzka INškôlky celoročná a zatvorené je iba počas štátnych sviatkov, pomoc ocenia aj rodičia detí zo štátnych materských škôl, ktoré počas prázdnin prevádzku nemajú. Môžu tak využiť služby škôlky aj na krátky čas.

Za základný nosný prvok predškolského vzdelávania považuje filozofia Inškôlky vzťah učiteľa a dieťaťa, nie výkon. Učiteľka a dieťa sú partneri. Dieťa má možnosť rozvíjať sa po stránke fyzickej, psychickej, sociálnej tak, aby na prahu školskej dochádzky bolo jedinečnou a samostatnou osobnosťou.

Mapa: N 48° 11′ 14″ E 17° 8′ 8″

Mapa sa nahráva...

Napíšte komentár