16. 04. 2021 Dana/Danica 14°C Zamračené

Skanzeny na Slovensku - múzeá v prírode, kde sa zastavil čas

Autor: Petula , Foto: sdetmi.com a stránky jednotlivých zariadení
Adresa:SR Telefón:- www:stránka organizátora
Hodnotenie:

Príďte sa nadýchnuť atmosféry z čias minulých. Objavte s deťmi skanzeny. Môžete vidieť ako skromne žili ľudia kedysi. Mnohé sú naozaj zachovalé a zasadené do prekrásnej prírody. Navštíviť ich viaceré môžete celoročne a tak neváhajte využiť voľný víkend na výlet s deťmi. Neoľutujete :) .


Tieto čarovné miesta sú zárukou toho, že sa vás vtiahnu do inej doby a deti naživo uvidia nielen architektúru, nástroje, oblečenie, ale aj obydlia či miesta, kde ľudia pracovali a spôsob akým žili. Počas roka vás vtiahnu do atmosféry remesiel, tradícií a kultúry vďaka organizovaným programom. Prevádzka a otváracie hodiny sa líšia, preto si ich nezabudnite overiť pred návštevou. Pozrite si článok s najznámejšími skanzenmi na Slovensku.

Vlkolínec

Vlkolínec, Žilinský kraj

vlko

Zdroj: sdetmi.com

Vlkolínec, dodnes obýva obec, bola Slovenskou vládou vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry s cieľom trvalo chrániť kultúrne hodnoty tejto lokality a ako neporušený sídelný celok. Vzácnymi stavbami obce Vlkolínec sú dvojpodlažná zrubová zvonica, zrubová studňa a barokovo - klasicistický kamenný rím.kat. kostol Navštívenia Panny Márie. V obci je aj muzeálny objekt - Roľnícky dom v správe Liptovského múzea v Ružomberku s expozíciou pôvodného bývania, používania predmetov v domácnosti, v poľnohospodárstve.

Viac informácií o Vlkolínci nájdete tu >>

Leto ♥


 

Objekty ľudovej architektúry Čičmany

Čičmany, Žilinský kraj

Radenov dom

Zdroj: pmza.sk

V rázovitej obci Čičmany spravuje Považské múzeum v Žiline dve drevenice. Expozícia v Radenovom dome prezentuje všetky životné etapy, zvyky, pracovné činnosti, zamestnania, obživu, čičmiansku architektúru a taktiež odevy a textil. Dom č. 42 zachytáva bývanie společníkov, ktoré bolo pre Čičmany typické do začiatku 20. storočia. Moderná expozícia je vytvorená formou diorámy – keď návštevník vstúpi do objektu, má pocit, akoby sa práve život zastavil.

Viac informácií o Objektoch ľudovej architektúry Čičmany >>

Leto ♥    Zima ♥


Múzeum liptovskej dediny Pribylina

Pribylina, Žilinský kraj

mld0005 1

Zdroj: liptovskemuzeum.sk

Múzeum liptovskej dediny je obrazom stredovekého sídla s výsadami a právami mestečiek.
Okrem drevených obytných a hospodárskych stavieb, reprezentujúcich typické znaky ľudového staviteľstva roľníckych a remeselníckych vrstiev, sú tu aj dva vzácne stredoveké kamenné objekty. Všetky stavby spolu vytvárajú jedinečnú skladbu historického a kultúrneho prostredia dávneho Liptova.

Viac informácií o Múzeu Liptovskej dediny tu >>

Leto ♥     Zima ♥    Pondelok ♥


Múzeum oravskej dediny

Zuberec-Brestová, Žilinský kraj

orav

Zdroj: sdetmi.com

Pôvodne na mieste dnešného múzea nestál žiaden dom. Väčšina objektov bola odkúpená od pôvodných majiteľov, rozobraná, prevezená a nanovo poskladaná v múzeu. Ďalšie domy boli vybudované ako kópie pôvodných stavieb. V múzeu sú objekty z celého regiónu Oravy. Tak ako v skutočnej dedine sú tu obytné a hospodárske stavby, remeselnícke objekty i technické stavby. Areálom preteká horský potok Studená, z ktorého je napojený vodný náhon pre mlyn a valchu. Múzeu dominuje drevený kostol sv.Alžbety zo Zábreže z 15.storočia.

Viac informácií o Múzeu oravskej dediny >>

Leto ♥   Zima ♥


Múzeum slovenskej dediny

Martin, Žilinský kraj

slovenskej

Zdroj: skanzenmartin.sk

Múzeum slovenskej dediny je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. Expozícia podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života obyvateľov oblastí severozápadného Slovenska v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. V areáli múzea sa nateraz nachádza 145 objektov obytného, hospodárskeho, technického, spoločenského a sakrálneho charakteru. Sprístupnené a zariadené objekty sú roľnícke usadlosti s obytnými a hospodárskymi stavbami, solitéry technických, spoločenských a sakrálnych stavieb.

Viac informácií o Múzeu slovenskej dediny >>

Leto ♥    Zima ♥


 

Skanzen Vychylovka - Múzeum kysuckej dediny

Nová Bystrica, Žilinský kraj

vychylovka

Zdroj: FB Kysucké múzeum v Čadci

Nájdete tu rekonštrukciu krajiny a životného prostredia, s prezentáciou ľudovej architektúry a spôsobu života i kultúry ľudu na Kysuciach v druhej polovici 19. storočia a prvej polovici 20. storočia. Múzeum ponúka návštevníkom množstvo nedeľných tematických programov s ukážkami tradičných výrobných techník a dramatických prejavov z oblasti rodinnej, kalendárovej a pracovnej obyčajovej tradície v podaní folklórnych skupín, súborov a ľudových hudieb kysuckého regiónu. Historická lesná úvraťová železnica (HLÚŽ) tvorí organickú súčasť Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke.

Viac informácií o Múzeu Kysuckej dediny nájdete tu >>

Leto ♥   


 

Poľnohospodársky skanzen v SPM v Nitre

Nitra, Nitriansky kraj

cpskanzen

Zdroj: spm.sk

Súčasťou Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre je poľnohospodársky skanzen. Nitriansky skanzen je zaujímavým prierezom vidieckeho života v nížinných oblastiach južného Slovenska. Jeho expozíciu tvorí 33 stavieb zozbieraných z celého Slovenska, nachádzajú sa tu včelíny, škola, pekáreň, mliečnica, čistiareň osív, výrobne oleja, mlyn, salaš a iné. V areáli skanzenu sa nachádza aj Nitrianska poľná železnica s technickým vybavením (depo s 3 parnými a dieselelektrickým rušňom, železničná točňa z Radošiny, kryté vozne z Korytnice, vyhliadkové vozne, rôzne vagóny)

Viac informácií o Poľnohospodárskom skanzene nájdete tu >>

Leto ♥    Zima ♥


Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline

Čierny Balog, Banskobystrický kraj

lesnicky skanzen

Zdroj: vydrovska_dolina.vydra.sk/

Lesnícky skanzen je situovaný vo Vydrovskej doline na území regiónu Horehronie, približne 1 km od Čierneho Balogu. V krásnom lesnatom prostredí Veporských vrchov uvidíte rôzne exponáty, ktoré Vás oboznámia s lesníctvom.V skanzene nájdete aj zvieratá, ktoré majú asi najradšej deti. Lesnícky skanzen je ukážkou funkcie lesa. Práca lesníka, ktorý tieto funkcie spravuje je nekonečná a aj tieto podoby ponúka návštevníkom skanzen vo Vydrovskej doline.

Viac informácií o Lesníckom skanzene nájdete tu >>

Leto ♥   


Skanzen - Múzeum ľudovej architektúry

Bardejovské kúpele, Prešovský kraj

bardejov2

Zdroj: muzeumbardejov.sk

Skanzen je najstarším zariadením svojho druhu na Slovensku. Predstavuje 24 expozičných objektov, ktoré prezentujú ľudovú kultúru a staviteľstvo dvoch etník: slovenského a rusínskeho obyvateľstva, žijúceho v regióne horného Šariša a severného Zemplína.

Viac informácií o Múzeu ľudovej architektúry tu >>

Leto ♥    Zima ♥


Skanzen vo Svidníku

Svidník, Prešovský kraj

skanzen Svidnik2

Zdroj: FB Skanzen Svidník

Národopisná expozícia v prírode sa rozprestiera na desať hektárovej ploche a podáva návštevníkom ucelenú predstavu základných životných podmienok Rusínov a Ukrajincov na Slovensku v minulých historických obdobiach. Okrem hlavných typov obydlí sú v expozícií zastúpené aj všetky druhy tradičných hospodárskych budov. V snahe predstaviť ľudovú kultúru Rusínov a Ukrajincov na Slovensku čo najkomplexnejšie, sú v expozícii zastúpené aj najzákladnejšie spôsoby získavania obživy - poľnohospodárstvo a pastierstvo.

Viac informácií o Skanzene vo Svidníku nájdete tu >>

Leto ♥  


Skanzen pod hradom Ľubovňa

Stará Ľubovňa, Prešovský kraj

skanzen lubovna

Zdroj: FB Ľubovnianske múzeum

Prezentuje súbor stavieb ľudovej architektúry ( obytné domy, hospodárske stavby, sezónne poľné obydlia, technické pamiatky), ktoré boli do tohto areálu premiestnené z horného Spiša a Šariša. Skanzen patrí k najmladším na Slovensku a v súčasnosti ho tvorí 25 objektov. V areáli skanzenu sa nachádza Gazdovský dvor, kde môžete využiť možnosť kŕmenia zvieratiek. K dispozícii je aj detský kútik s drevenými hračkami pre najmenších a sýpka so suvenírmi. Pre najmenších návštevníkov ponúka skanzen možnosť vyskúšať si drevený kolotoč na ručný pohon.

Viac informácií o Skanzene pod hradom Ľubovňa nájdete tu >>

Leto ♥


 

Napíšte komentár